Přírodopis, biologie, ekologie, ochrana přírody

Přivezli jsme zlato ze Zlatého listu

20. 05. 2018

Ve středu 9. května jsme se zúčastnili krajského kola soutěže Zlatý list, které se jako každý rok konalo na Základní škole v Břidličné. Na čtrnácti stanovištích soutěžní stezky odborné komise prověřovaly znalosti z různých přírodovědných oborů. Soutěžící zodpovídali otázky na téma myslivost, voda, les, obojživelníci a plazi, šelmy, hydrobiologie, ornitologie, živá příroda, létající savci, členovci, botanika, ochrana přírody a odpady. Hodnotila se i praktická práce. Do soutěže...

Celý článek

1. místo v soutěži YPEF

22. 02. 2018

YPEF neboli Mladí lidé v evropských lesích je znalostní soutěž zaměřena na žáky a studenty všech základních a středních škol. Cílem této soutěže, která má své kořeny u polských lesníků, je zlepšit povědomí mládeže o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z cca 10 zemí Evropy. V letošním roce se koná již 8. ročník. Naše škola se zapojila do této soutěže poprvé...

Celý článek

Máme stříbro i bronz ze Zlatého listu

14. 05. 2017

Po roce jsme se opět zúčastnili krajského kola přírodovědné soutěže Českého svazu ochránců přírody Zlatý list. I v deštivém počasí byla téměř celá soutěžní stezka umístěna do terénu před Základní školu v Břidličné. Na všechna družstva zde čekalo plnění různých úkolů na patnácti stanovištích. Za naši školu jsme vyslali pět týmů složených vždy ze dvou tříčlenných hlídek. V nejmladší kategorii nás reprezentovalo družstvo ve složení Eliška Labajová...

Celý článek

Zlatý list byl úspěšný

Vítězné družstvo...

15. 05. 2016

Po roce jsme se opět přijali pozvání na přírodovědně - ekologickou soutěž Zlatý list, pořádanou Českým svazem ochránců přírody. Letošní krajské kolo připadlo na pondělí 9. května. Na Základní školu v Břidličné se sjelo na tři sta účastníků nejen z okresu Bruntál, ale i z Opavska. Před školou bylo rozmístěno 15 stanovišť, kde se vyplňovaly testy, zodpovídaly otázky, poznávaly přírodniny, a to nejen pouhým okem, ale i pod mikroskopem. Odborníci z řad botaniků...

Celý článek

Sedmáci vyhráli ekologickou soutěž

Sedmáci u poznávačky rostlin...

12. 05. 2016

Již 18. ročník Oblastní ekologické soutěže uspořádala 28. dubna bruntálská Základní škola na ulici Okružní. Sjelo se tam celkem 24 čtyřčlenných týmů z Krnova, Jindřichova, Karlovic, Vrbna pod Pradědem, Rýmařova a samozřejmě nechyběla ani tři družstva z naší školy. Letošní ročník byl zaměřen na téma ekozahrady, proto jsme se ve vstupním úkolu pokusili jednu takovou ekozahradu navrhnout. Soutěž zahájil pan ředitel Leoš Sekanina, přivítal nás a představil nám...

Celý článek

Lenka postupuje do kraje

Okresní kolo Biologické olympiády...

01. 05. 2016

V průběhu dubna proběhlo v Krnově okresní kolo Biologické olympiády na téma Život v temnotě. Ve starší kategorii reprezentovaly naši školu Martina Němcová z 9. A a Ivana Kotková z 8. B, v mladší kategorii soutěžily Klára Gebauerová ze 7. B a Lenka Křištofová z 6. B. Aby se mohla děvčata okresního kola zúčastnit, musela vypracovat vstupní úkol. Ivana, Martina a Klára se zaměřily na hlodavce, které doma chovají, v průběhu 24 hodin sledovaly jejich aktivitu...

Celý článek

Eko rada odměňovala

Už se nesou dorty pro nejlepší...

14. 06. 2013

I v letošním školním roce byla celá naše škola zapojena do tří ekologických projektů. V prvním, s názvem „Třídím, třídíš, třídíme“, žáci všech tříd pravidelně třídili papír a plasty. V projektu „Nakrmte Plastožrouta“ sbírali víčka z PET lahví. Ve třetím, který se jmenoval „Recyklohraní“, se zaměřili na sběr drobného elektrozařízení a vybitých baterií. Celkem jsme uspořádali šest sběrných dnů. V nich děti nasbíraly 325 kg víček z PET lahví, 7853 kusů vybitých baterií a 309 kusů drobného elektrozařízení...

Celý článek

Sbírali jsme víčka pro Sofii z Kuřimi

Vedoucí Ekorady...

27. 10. 2012

V úterý 23. října 2012 členové Ekorady obcházeli všechny třídy na škole a shromažďovali v předem dohodnutém termínu plastová víčka z PET lahví. Již poněkolikáté tím plnili cíle obsažené v programu Recyklohraní . Při návštěvách tříd shromáždili deset pytlů víček v celkové váze 153 kg. Nejlépe si vedly děti z 3. třídy, které nasbíraly 28.5 kg. Druhou příčku s 27 kilogramy obsadili kluci a holky z 5. B. Pochvalu si zaslouží také třídy 2. B a 4. B. Mrzí nás, že se do prospěšné... 

Celý článek

Eko rada hodnotila

Absolutní vítězové soutěže - děti ze 4. B s členy Ekorady

13. 07. 2012

Do projektů s ekologickou tématikou se v letošním školním roce zapojili žáci ze všech tříd naší školy. Třídili odpad (projekt „Třídím, třídíš, třídíme“), sbírali nejenom vybité baterie a nefunkční drobné elektrozařízení (projekt „Recyklohraní“), ale i víčka z PET lahví (projekt „Nakrmte Plastožrouta“). Během školního roku se postupně ve třech sběrových dnech shromáždilo 9 027 kusů vybitých baterií, 487 kusů elektrozařízení a 153 kg víček z PET lahví. Nejlepší třídy byly oceněny diplomem a sladkou odměnou. Poděkování...

Celý článek

Práce na turistické cestě pokračují

Pracujeme, seč nám síly stačí ...

21. 06. 2011

Osmáci i deváťáci se také zapojili do úpravy budoucí naučné stezky s názvem „Dubový vrch“ stejně jako jejich mladší spolužáci z 6. a 7. tříd. Ve čtvrtek 16. června 2011 pokračovali společně se svými třídními učiteli v započatých pracích. V bývalém zámeckém parku v Hynčicích nás nejdříve pan Antonín Šiška, hlavní koordinátor všech prací, v krátkosti seznámil s jeho historií. Zmínil se také o přilehlém zámku a oranžérii. Potom jsme se všichni vydali na budoucí ...

Celý článek

Syndikovat obsah