virtuální prohlídka školy

K nám se můžete podívat kdykoliv

Hlavní vchod do budovy školy...

01. 08. 2013

Prostřednictvím virtuální prohlídky si můžete interaktivně prohlédnout digitálním fotoaparátem zachycené a speciálním programem zkompletované prostory zorným úhlem 360° horizontálně a 180° vertikálně. Jedná se o tak zvané sférické fotografie. S využitím myši si můžete volit úhel a prostor sledování. Je zcela na vašem rozhodnutí, jestli si chcete prohlížet stropy, podlahy či vybavení místnosti, učební pomůcky, vybavení odborných učeben, vybavení sociálních zařízení, chodeb nebo vzhled okolí školy. V průběhu doby...

Celý článek

Virtuálně do školy - školní družina

Virtuálně do školní družiny při ZŠ Město Albrechtice...

08. 07. 2013

Školní družina – pro většinu zaměstnaných rodičů nepostradatelná součást školní docházky dítěte. O vaši ratolest se postaráme od pondělí do pátku v ranních hodinách od 6:00 do 7:25 a odpoledne od 11:25 do 16:30. Kapacita družiny je však omezená. Ve třech odděleních věnujeme pozornost celkem devadesáti dětem. Přednostně přijímáme školáky z prvních a druhých tříd, děti zaměstnaných rodičů a dojíždějící. Velké oblibě se těší paní vychovatelky Marie Kulichová, Alena Honajzerová a pan vychovatel Martin Hajný...

Celý článek

Virtuálně do tělocvičny

virtuálně do tělocvičny ZŠ Město Albrechtice

11. 06. 2013

Pravidelný návštěvník webu zsma.cz měl v minulých dnech možnost navštívit školní jídelnu, následně pak půdní vestavbu školy, odborné i poloodborné učebny. To vše virtuální formou z pohodlí svého domova. Dnes se společně podíváme do prostor, kde malí sportovci zlepšují své fyzické dovednosti. Sportovní hala jako součást školního komplexu. Žáci i učitelé ušetří spoustu času přesunem na odlehlé sportoviště, výuka tělocviku navíc není vázána příznivostí počasí. Velký i malý sál slouží žákům dvakrát týdně při hodinách tělesné výchovy...

Celý článek

Virtuálně do školy - odborné učebny

Žákovská knihovna - výřez panoramatické fotografie...

13. 05. 2013

Kvalitní výuka – nejdůležitější kritérium při hodnocení školy. Její velmi dobrou úroveň zajišťuje aprobovaný pedagogický sbor, moderní vyučovací metody i technické vybavení školy. Zajímá vás, kde se vaše dítě každodenně učí novým dovednostem a znalostem? Minule jsme vám nabídli procházku odbornými učebnami v půdní vestavbě, tentokrát vás zveme k návštěvě dalších odborných a poloodborných učeben umístěných převážně v nové budově školy.

Celý článek

Virtuálně do školy - půdní vestavba

Chodba u informačního a komunitního centra...

04. 05. 2013

Při minulé virtuální prohlídce měl návštěvník webu možnost nahlédnout do školní jídelny. Dnes vás zveme o tři patra výš, na půdu. Ta už však dávno neslouží jako pouhé skladiště starých nepotřebných věcí. V roce 2009 se tato část školy proměnila v moderní prostory. Žáci druhého stupně se zde schází v odborných učebnách při výuce angličtiny, němčiny, fyziky či chemie. Jednu z místností rovněž využívají i děti z prvního až pátého ročníku...

Celý článek

Virtuálně do školy - školní jídelna

Pohled z malé do velké jídelny...

01. 05. 2013

Jednoho dne budeme bydlet na Marsu, cestovat v čase, odhalíme tajemství nesmrtelnosti. To vše snad možná někdy v budoucnosti. Virtuální realita je však již součástí našeho každodenního života. Pojďme se společně prostřednictvím moderních technologií podívat do prostor albrechtické školy. Dnes nahlédněme do školní jídelny. V roce 2012 prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Dnes kuchyně splňuje nejvyšší požadavky hromadného stravování. Nechybí kvalitní...

Celý článek

Jardova výtvarná dílna

Kreslíme, malujeme, stříháme, lepíme...

29. 04. 2013

Ojedinělá a výborná spolupráce mezi státní a soukromou školou u nás funguje již řadu let. V prostorné místnosti naproti hlavního vchodu naší školy se obvykle příchozí setkávají se vždy usměvavým Jardou Hrubým, jehož výtvarnou dílnu každoročně navštěvuje stovka dětí i dospělých. "Pan učitel Hrubý probudil mé výtvarné nadání a schopnosti, rozvíjel patřičné dovednosti a zasvětil mě do tajů různých výtvarných technik“, říká Klára. Od čtyř let až do dospělosti totiž navštěvovala Jardovu...

Celý článek

Jaké vybavení využívají žáci a učitelé…

1. B

25. 06. 2015

Výuce žáků slouží 17 kmenových tříd, 8odborných učeben (F+Ch, přírodopisu, zeměpisu, 2 učebny informatiky a výpočetní techniky s dataprojektory, videokamerami, digitálním fotoaparátem a střižnou videa), dále odborná učebna hudební výchovy, dílna technických prací, učebna cizích jazyků, informační a komunitní centrum a 2 učebny poloodborné (výtvarné výchovy, přírodopisu), 3 učebny s interaktivní tabulí.

Celý článek

Jste zvědaví? Podívejte se

Aby šesťáci věděli ...

31. 08. 2010

Jste zvědaví a chcete vědět, jak to ve škole vypadá pár hodin před zahájením nového školního roku? Paní uklízečky a pan školník odvedli v době, kdy většina z vás zaslouženě aktivně odpočívala, byla na dovolené s rodiči nebo jen tak lenošila, výbornou práci. Stejně jako na všech školách se i u nás malovalo, opravovalo a uklízelo. V posledním srpnovém týdnu nastoupili do práce učitelé a paní vychovatelky.

Celý článek

Syndikovat obsah