vybavení školy

Virtuálně do školy - školní družina

Virtuálně do školní družiny při ZŠ Město Albrechtice...

08. 07. 2013

Školní družina – pro většinu zaměstnaných rodičů nepostradatelná součást školní docházky dítěte. O vaši ratolest se postaráme od pondělí do pátku v ranních hodinách od 6:00 do 7:25 a odpoledne od 11:25 do 16:30. Kapacita družiny je však omezená. Ve třech odděleních věnujeme pozornost celkem devadesáti dětem. Přednostně přijímáme školáky z prvních a druhých tříd, děti zaměstnaných rodičů a dojíždějící. Velké oblibě se těší paní vychovatelky Marie Kulichová, Alena Honajzerová a pan vychovatel Martin Hajný...

Celý článek

Virtuálně do tělocvičny

virtuálně do tělocvičny ZŠ Město Albrechtice

11. 06. 2013

Pravidelný návštěvník webu zsma.cz měl v minulých dnech možnost navštívit školní jídelnu, následně pak půdní vestavbu školy, odborné i poloodborné učebny. To vše virtuální formou z pohodlí svého domova. Dnes se společně podíváme do prostor, kde malí sportovci zlepšují své fyzické dovednosti. Sportovní hala jako součást školního komplexu. Žáci i učitelé ušetří spoustu času přesunem na odlehlé sportoviště, výuka tělocviku navíc není vázána příznivostí počasí. Velký i malý sál slouží žákům dvakrát týdně při hodinách tělesné výchovy...

Celý článek

Virtuálně do školy - odborné učebny

Žákovská knihovna - výřez panoramatické fotografie...

13. 05. 2013

Kvalitní výuka – nejdůležitější kritérium při hodnocení školy. Její velmi dobrou úroveň zajišťuje aprobovaný pedagogický sbor, moderní vyučovací metody i technické vybavení školy. Zajímá vás, kde se vaše dítě každodenně učí novým dovednostem a znalostem? Minule jsme vám nabídli procházku odbornými učebnami v půdní vestavbě, tentokrát vás zveme k návštěvě dalších odborných a poloodborných učeben umístěných převážně v nové budově školy.

Celý článek

Virtuálně do školy - půdní vestavba

Chodba u informačního a komunitního centra...

04. 05. 2013

Při minulé virtuální prohlídce měl návštěvník webu možnost nahlédnout do školní jídelny. Dnes vás zveme o tři patra výš, na půdu. Ta už však dávno neslouží jako pouhé skladiště starých nepotřebných věcí. V roce 2009 se tato část školy proměnila v moderní prostory. Žáci druhého stupně se zde schází v odborných učebnách při výuce angličtiny, němčiny, fyziky či chemie. Jednu z místností rovněž využívají i děti z prvního až pátého ročníku...

Celý článek

Zde se budeme učit vařit a stolovat

Zde budeme vařit, smažit a péct...

07. 03. 2013

Žáci se mohou těšit na novou odbornou učebnu - cvičnou kuchyňku a malou jídelnu. Nyní se vše připravuje proto, aby již brzy mohla přivítat nové kuchaře i jedlíky z řad žáků. Utírají se poličky, stoly, skříňky, myje se nové nádobí, talíře, příbory, misky a vše se ukládá do skříněk. „Očistou“ a kontrolou projdou také čtyři elektrické sporáky. Cvičnou kuchyňku budou využívat žáci 2. stupně, především 7. ročníky v předmětu pracovní vyučování, kde...

Celý článek

Klára maluje

Klára maluje, Nela se zatím jen dívá...

21. 07. 2012

Mohlo by se zdát, že budova školy zeje v době letních prázdnin prázdnotou. Opak je však pravdou. Zvláště pak poslední srpnový týden se již učitelé a správní zaměstnanci naplno věnují přípravám na nový školní rok. Vypisují se třídní knihy, připravují se nástěnky, zdobí se chodby a třídy. Na zbrusu novou dekoraci se mohou těšit žáci nastávající 8. B. Stěny jejich třídy se dočkaly veselých nápisů. Ty během několika hodin vytvořily šikovné ruce Kláry Hazuchové, bývalé žákyně naší školy.

Celý článek

Jaké vybavení využívají žáci a učitelé…

1. B

25. 06. 2015

Výuce žáků slouží 17 kmenových tříd, 8odborných učeben (F+Ch, přírodopisu, zeměpisu, 2 učebny informatiky a výpočetní techniky s dataprojektory, videokamerami, digitálním fotoaparátem a střižnou videa), dále odborná učebna hudební výchovy, dílna technických prací, učebna cizích jazyků, informační a komunitní centrum a 2 učebny poloodborné (výtvarné výchovy, přírodopisu), 3 učebny s interaktivní tabulí.

Celý článek

Střecha vyžaduje generální opravu…

Kontrola přímo na střeše ...

02. 04. 2010

Sportovní areál  školy slouží dobře svému účelu již od listopadu 1996. Zatím nebylo nutné, mimo běžnou údržbu, do jeho vybavení zásadně investovat. Až na problémy se zatékáním. Ty první se objevily po přívalech sněhu před třemi lety. Větším škodám způsobeným vodou z tajícího sněhu vždy pohotově zabránili přizvaní dobrovolní hasiči z Města Albrechtic.

Celý článek

V jídelně se cvičilo…

Tentokrát jsme byli lepší my ...

16. 11. 2009

Asi se ptáte - proč v jídelně? Jen pamětníci si možná vzpomenou, že dříve byla pro tělesnou výchovu využívána část stávající školní jídelny v suterénu staré budovy. Takto vypadala původní tělocvična. Pak byly k dispozici prostory, kde nyní působí oddělení školní družiny a žáci docházeli i do tělocvičny u zemědělské školy. Změna nastala v r. 1996, kdy u školy vyrostl tělovýchovný areál.

Celý článek

Stoly zapadaly sněhem, nevadí …

Další stůl je hotový ...

21. 10. 2009

Na počátku všeho byla postoupená cena získaná po slosování vstupenek na jednom z plesů pořádaných v našem městě.  Její výherce pan Vítězslav Závodný věnoval  ve prospěch žáků prostřednictvím SRPDŠ  2 m3 řeziva.  Stejný objem dřeva přidal i pan Miroslav Šlor, který  všechen materiál nahrubo nařezal ve svém areálu pro zpracování dřeva.

Celý článek

Syndikovat obsah