výuka na I. - besedy

Indiánské dopoledne u čtvrťáků

21. 11. 2017

V pátek ráno nás navštívil vzácný host. Přišel pan Tomáš, který se během chvilky převlékl do pomalovaného oděvu a byl z něj indián. V úvodu nás naučil indiánský pozdrav Hau hau kola. Hned poté jsme společně skládali veliký oheň, kolem kterého jsme se usadili jako praví indiáni. Při skládání Tom vyprávěl indiánskou legendu o vzniku světa a také o tom, že oheň byl pro indiány velice důležitý. Seděli kolem něj, povídali si, radili se a dělali u něj důležitá rozhodnutí...

Celý článek

V knihovně se nám líbilo

10. 10. 2017

Minulý týden se žáci 2. A vypravili do Městské knihovny v Krnově na program Hrdinové večerníčků. V oddělení pro malé čtenáře je očekávali dva mladí knihovníci s vědomostními úkoly. Prvním úkolem bylo pozorně sledovat v televizi ukázky večerníčků a pojmenovat jejich postavy. Děti se dozvěděly, kdo Večerníčkovi propůjčil hlas, kdo ho nakreslil, na čem všem jezdil, když rozdával pozvánky. Malí školáci se při besedě shodli, že nejoblíbenějším večerníčkem...

Celý článek

Nebezpečí sociálních sítí

26. 05. 2017

V měsíci dubnu se žáci páté třídy zabývali problematikou kyberšikany. Co se vlastně skrývá pod tímto pojmem? Jak ji rozpoznat? Jak se vůči ní bránit? Kam se obrátit pro pomoc? Na tyto otázky se dětem snažily odpovědět Eva a Míša, pracovnice z organizace Europia. Společně si všichni v kruhu povídali, jaké nebezpečí jim hrozí prostřednictvím internetu, sociálních sítí a zaměřili se především na Facebook. Nejprve rozebrali jeho klady a pak i zápory. Někteří žáci...

Celý článek

S pyrotechnikou si nezahrávejte

Beseda pro 1. stupeň....

18. 12. 2016

Blíží se vánoční prázdniny. Třídní učitelé musí poučit žáky o jejich vhodném a bezpečném chování ve dnech volna, upozornit je na nebezpečí související s použitím zábavné pyrotechniky, kterou již tradičně vítáme Nový rok. V pondělí navštívily naši školu pracovnice Policie ČR paní Mroščáková a paní Grigoriadisová. Seznámily děti s možným úrazem, který hrozí při nesprávné manipulaci s těmito nebezpečnými hračkami. Aby se silvestrovské veselí obešlo bez úrazu...

Celý článek

Čistý zub se nezkazí

Správné čištění zubů je důležité...

29. 11. 2016

Chceme-li si udržet zdravý chrup, musíme se o něj pravidelně a správně starat. Nejen to, ale i mnoho dalších zajímavých informací se dozvěděly děti 1. stupně při besedě zaměřené na prevenci zubních onemocnění – tedy ústní hygienu. Už ví, jaké druhy zubů máme, z čeho se zub skládá, co je zubní kaz a proč vzniká, jak často si zuby čistíme. Co je při jejich čištění důležité. Také to, že je vhodnější měkký kartáček s hustými a stejně dlouhými štětinkami a pasta při čištění...

Celý článek

Výuka s Tondou a Kamilem

06. 05. 2016

Do školy zavítali profesionální hasiči, aby nám připomněli důležitost této záchranné složky, ale hlavní jejich snahou bylo poučení žáků o chování v krizových situacích. Po úvodní části, která zahrnovala předvedení hasičské výstroje, si děti vyzkoušely přilbu, simulovaly telefonáty ohlašující požár nebo dopravní nehodu. Chlapci a děvčata pozorně naslouchali příběhům, kterými instruktoři prokládali přednášku. Hasiči ochotně odpovídali na všetečné otázky malých zvědavců...

Celý článek

Kdo to ví, odpoví

Čtenáři z 3. B...

31. 01. 2016

Soutěž pro děti, kterou vyhlásila knihovna v Městě Albrechticích. Naše třída 3. B se do ní rozhodla zapojit v co největším počtu. Paní knihovnice nás pěkně přivítala. Na začátku besedy nás seznámila s obecnými informacemi (řazení knih, systému značení a vyhledávání). Dozvěděli jsme se, že knihy si můžeme vypůjčit maximálně na měsíc. Pokud bychom knihu nestačili dočíst, musíme si dobu vypůjčení prodloužit osobně nebo alespoň telefonicky. Velmi nás...

Celý článek

Znáte pravidla silničního provozu?

Reflexní vesta je důležitá...

29. 11. 2015

Jízdu na koloběžce nebo na kole zvládne každý druhák i mnozí žáci z prvních tříd. Některé dopravní značky znají už z MŠ. Ale co základní pravidla a povinnosti účastníka silničního provozu? To si svými otázkami ověřily dvě policistky z Města Albrechtic. Paní pprap. Jana Mroščáková a pprap. Bc. Renáta Grigoriadisová. Policistky se ptaly všech dětí z nižšího stupně, zda musí mít při jízdě na kole vždy helmu, jestli používají reflexní pásky... Během dopoledne probraly s dětmi hodně...

Celý článek

Navštívili nás Tonda s Kamilem

S Tondou a Kamilem se nenudíme...

08. 06. 2015

Co všechno musí umět hasič? K jakým případům se volá? Tonda a Kamil, naši známí hasiči z Krnova, nám vše vysvětlili. Dozvěděli jsme se, že kromě požárů vyjíždějí také hasiči k autohaváriím, na pomoc tonoucím lidem i zvířatům, musí být v pohotovosti při povodních a dalších živelných pohromách. No prostě volají se všude tam, kam se nedostane lékař, aby zraněným pomohl. Dále s námi na besedě probrali důležitá telefonní čísla. Konkrétně nás naučili přesný sled vět...

Celý článek

Co už víme o houbách

Prezentace o houbách se líbila...

26. 05. 2015

Mykologie (z řeckého μύκης - mýkés, což znamená "houba") je věda zabývající se studiem hub, jejich genetickými a biochemickými vlastnostmi, využitím v lékařství a potravinářství, otravami a nemocemi jimi způsobenými. Přesně na toto téma jsme hovořili s mykologem panem Malým, který nám formou prezentace promítal fotografie hub známých i méně známých, hub jedovatých i jedlých. U těch neznámých jsme se dozvěděli, jak se jmenují, že jsou mnohdy jedlé...

Celý článek

Syndikovat obsah