výuka na I. - besedy

Rybičky a rybáři

02. 05. 2018

Blíží se konec školního roku a my, žáci 1. B, již dočítáme svůj Slabikář. Skoro celý rok jsme sledovali příběhy Adama, Žanety, Lien a jejich členů rodin. Témata se různě střídala. Bavilo nás řešit spolu s literárními hrdiny různé problémy, překonávat překážky a vnímat svět kolem sebe. Kapitola Rybičky a rybáři byla jako by o nás. Píše se v ní o panu Jiřím, který je rybář a o jeho synovi Jirkovi, který touží být rybářem jako táta. Jen příjmení Žídek chybí. Taková pěkná shoda...

Celý článek

Zdravá pětka ve čtvrtých třídách

25. 04. 2018

V měsíci březnu se děti čtvrtých tříd zapojily do projektu Zdravá 5. Paní Ondrášková, lektorka Zdravé 5 z Nadačního fondu Albert, je seznámila prostřednictvím potravinového talíře s vhodnými a nevhodnými potravinami pro lidské tělo. Dále se žáci dozvěděli důležitou informaci, že přemíra soli, tuku a cukru je pro jejich tělo škodlivá, a které nemoci může způsobit. Paní Ondrášková si také prohlédla boxíky se svačinkami a sdělila dětem, které jsou pro ně vhodné...

Celý článek

Advent v knihovně

02. 01. 2018

Jako tajní agenti se pohybovaly děti z 2. B po krnovské knihovně, aby svým komplicům předaly beze slov tajné informace.Zprávy se týkaly adventu, doby předvánoční. Kreslením musely děti vypodobnit přečtená slova tak, aby šifry komplicové pochopili a předali knihovníkům. Odšifrované informace se hodily k další činnosti, kde bylo třeba si vzpomenout všechny pojmy týkající se Vánoc. Na ně se pak navazovalo v další polovině druhácké mise v knihovně...

Celý článek

Beseda s policistkou a hasičem

20. 12. 2017

Ve středu 6. prosince nezahájili žáci 3. A, B klasicky hodinou českého jazyka, ale besedovali s policistkou Janou, která jim poutavou formou připomněla, jak zajistit bezpečí své i ostatních osob v ohrožení. Za pozornost darovala všem komiksový časopis Sešit plný průšvihů. V pátek dorazil zkušený hasič Kamil, ten navštívil třeťáky již podruhé. Společně si zopakovali důležité informace, které se od něj dozvěděli už v loňském roce. Žáci si v modelových situacích nacvičovali...

Celý článek

Indiánské dopoledne u čtvrťáků

21. 11. 2017

V pátek ráno nás navštívil vzácný host. Přišel pan Tomáš, který se během chvilky převlékl do pomalovaného oděvu a byl z něj indián. V úvodu nás naučil indiánský pozdrav Hau hau kola. Hned poté jsme společně skládali veliký oheň, kolem kterého jsme se usadili jako praví indiáni. Při skládání Tom vyprávěl indiánskou legendu o vzniku světa a také o tom, že oheň byl pro indiány velice důležitý. Seděli kolem něj, povídali si, radili se a dělali u něj důležitá rozhodnutí...

Celý článek

V knihovně se nám líbilo

10. 10. 2017

Minulý týden se žáci 2. A vypravili do Městské knihovny v Krnově na program Hrdinové večerníčků. V oddělení pro malé čtenáře je očekávali dva mladí knihovníci s vědomostními úkoly. Prvním úkolem bylo pozorně sledovat v televizi ukázky večerníčků a pojmenovat jejich postavy. Děti se dozvěděly, kdo Večerníčkovi propůjčil hlas, kdo ho nakreslil, na čem všem jezdil, když rozdával pozvánky. Malí školáci se při besedě shodli, že nejoblíbenějším večerníčkem...

Celý článek

Nebezpečí sociálních sítí

26. 05. 2017

V měsíci dubnu se žáci páté třídy zabývali problematikou kyberšikany. Co se vlastně skrývá pod tímto pojmem? Jak ji rozpoznat? Jak se vůči ní bránit? Kam se obrátit pro pomoc? Na tyto otázky se dětem snažily odpovědět Eva a Míša, pracovnice z organizace Europia. Společně si všichni v kruhu povídali, jaké nebezpečí jim hrozí prostřednictvím internetu, sociálních sítí a zaměřili se především na Facebook. Nejprve rozebrali jeho klady a pak i zápory. Někteří žáci...

Celý článek

S pyrotechnikou si nezahrávejte

Beseda pro 1. stupeň....

18. 12. 2016

Blíží se vánoční prázdniny. Třídní učitelé musí poučit žáky o jejich vhodném a bezpečném chování ve dnech volna, upozornit je na nebezpečí související s použitím zábavné pyrotechniky, kterou již tradičně vítáme Nový rok. V pondělí navštívily naši školu pracovnice Policie ČR paní Mroščáková a paní Grigoriadisová. Seznámily děti s možným úrazem, který hrozí při nesprávné manipulaci s těmito nebezpečnými hračkami. Aby se silvestrovské veselí obešlo bez úrazu...

Celý článek

Čistý zub se nezkazí

Správné čištění zubů je důležité...

29. 11. 2016

Chceme-li si udržet zdravý chrup, musíme se o něj pravidelně a správně starat. Nejen to, ale i mnoho dalších zajímavých informací se dozvěděly děti 1. stupně při besedě zaměřené na prevenci zubních onemocnění – tedy ústní hygienu. Už ví, jaké druhy zubů máme, z čeho se zub skládá, co je zubní kaz a proč vzniká, jak často si zuby čistíme. Co je při jejich čištění důležité. Také to, že je vhodnější měkký kartáček s hustými a stejně dlouhými štětinkami a pasta při čištění...

Celý článek

Výuka s Tondou a Kamilem

06. 05. 2016

Do školy zavítali profesionální hasiči, aby nám připomněli důležitost této záchranné složky, ale hlavní jejich snahou bylo poučení žáků o chování v krizových situacích. Po úvodní části, která zahrnovala předvedení hasičské výstroje, si děti vyzkoušely přilbu, simulovaly telefonáty ohlašující požár nebo dopravní nehodu. Chlapci a děvčata pozorně naslouchali příběhům, kterými instruktoři prokládali přednášku. Hasiči ochotně odpovídali na všetečné otázky malých zvědavců...

Celý článek

Syndikovat obsah