Výuka na I. stupni - exkurze

Návštěva policejní stanice

22. 04. 2018

Zajímavé dopoledne prožili žáci 4. A a 4. B třídy, kteří se vydali na místní oddělení Policie ČR. Průvodkyní jim byla paní Jana Tomíčková. Seznámili se s chodem oddělení a viděli i kamerové systémy Města Albrechtic. Největším zážitkem pro žáky 4. B byla zadržovací cela, kde si vyzkoušeli na malou chvíli být zadrženými a pro žáky 4. A práce s testerem na alkohol. Nechyběla prohlídka policejního vozidla, jeho plné výbavy a spuštění majáků...

Celý článek

Exkurze na farmě Bellama

05. 11. 2017

Savci v podzimním lese je kapitola, kterou právě probírali druháci v hodině prvouky. Naučili se hodně, ale není nad zkušenost získanou na vlastní oči. Proto nás tatínek našeho spolužáka (pan Suchánek) pozval na farmu Bellama. Prohlídka začala expozicí vycpané zvěře žijící v našich lesích, od té nejběžnější, až po živočichy, které vídáme vzácně. Byli to mnozí savci, ale také ptáci. Naše výprava zavítala za zvěří i do mnohem vzdálenějších oblastí...

Celý článek

Poznávací výlet do planetária

22. 10. 2017

Jednoho krásného říjnového dne jsme si vyjeli do Ostravy. Těšili jsme se na návštěvu planetária. Co se pod tímto názvem asi ukrývá? Naše představy se naplnily hned po příjezdu k budově v Krásném Poli. V prostorách celého planetária bylo na co koukat. Po úvodním filmu a vyprávění v sále jsme se přenesli do vzdálených galaxií, na jiné planety v Mléčné dráze, dozvěděli jsme se o možnosti v budoucnu navštívit planetu Mars a spoustu jiných zajímavostí...

Celý článek

Prvňáci na sběrném dvoře

18. 06. 2017

Kluci a holky z prvních tříd se vydali na exkurzi do sběrného dvora, aby se dozvěděli, proč vlastně mají ve třídě tři barevné boxy na odpad a koš. Exkurzí je provázel vedoucí sběrného dvora pan Lukáš Anton, který jim postupně během prohlídky vše vysvětloval. Začal u velkých kontejnerů na nábytek a pokračoval průchodem přes halu, kde zaměstnanci právě třídili PET lahve podle barev. V hale stály také staré lednice a mrazáky, hromady polystyrenu, prostě vše...

Celý článek

Odkud máme vejce?

26. 04. 2017

Někteří si je můžeme posbírat z vlastního chovu, někdo si je přiveze od babičky a ostatní je kupují v obchodě. Druháci se právě učí o významu hospodářských zvířat. Proto využili nabídku navštívit drůbežárnu Zemědělského podniku ve Městě Albrechticích. Paní Jiřina Procházková děti provedla částí areálu. Žáci mohli vidět chov nosnic v klecích a třídění vajec podle hmotnosti. Pro všechny návštěvníky platí dodržování hygienických předpisů, proto jsme prohlídku absolvovali...

Celý článek

Exkurze 4. A na policejní stanici

14. 11. 2016

V dopravní výchově se učíme, jak se chovat v silničním provozu, poznáváme dopravní značky a povídáme si o práci policie. Na prohlídku policejní stanice nás pozvali v našem městě. Už víme, že policisté nedávají jen pokuty a chytají zloděje, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí z jejich práce. Ukázali nám přijímací místnost, výslechovou místnost a celu pro zadržené. Nejvíce nás zaujala místnost, kde policista sleduje dění ve městě přes kamery, které jsou rozmístěny...

Celý článek

V hasičské zbrojnici se nám líbilo

Povídání pana Křištofa druháky zaujalo...

20. 05. 2016

Žáci z druhých tříd absolvovali v měsíci dubnu dvě lekce školení o požární ochraně. Děti se dověděly mnoho potřebných a důležitých informací zábavnou formou s použitím interaktivní tabule. Ale vidět na vlastní oči hasičskou techniku, to je něco zcela jiného. Naši dobrovolní hasiči a záchranáři dostali nový areál, který byl slavnostně otevřen 15. března letošního roku. Pan Petr Křištof nám předvedl hasičskou techniku a prostory zbrojnice. Děti zaujaly přilby, baterky...

Celý článek

Exkurze 3. B na sběrném dvoře

Pan Lukáš Anton se nám věnoval...

21. 04. 2016

Jakmile jsme prošli bránou, zahlédl nás z vrátnice pan Anton a přišel nás přivítat. Úvodem jsme byli seznámeni s účelem sběrného dvora a poučeni o bezpečnosti, protože naše návštěva probíhala v době vyhrazené pro veřejnost. Exkurze začala prohlídkou největší haly, která slouží jako garáž vozidel sběrného dvora a také k třídění dovezeného odpadu. Vedle nás se tyčila vcelku vysoká hromada odpadu všeho druhu, který čekal na ruční roztřídění. Když jsme halou prošli...

Celý článek

Velikonoce v opavském muzeu

Velikonoční výrobky se nám povedly...

20. 03. 2016

Velikonoce v muzeu? A proč v muzeu? To se rozjely vypátrat děti z 3. B a zjistily toho opravdu velmi mnoho. Velikonoce jsou pohyblivým svátkem, protože se vyčkává na první jarní úplněk. Tento důležitý jarní svátek začíná Popeleční středou. Během období čeká na věřící celkem šest postních nedělí: Černá, Pražná, Kýchavá, Družebná, Smrtná (vynášení smrtky) a Květná (svěcení kočiček). Velikonoce jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky. Mají připomínat zmrtvýchvstání...

Celý článek

Páťáci řídili robotické vozítko

Exkurze se nám líbila...

25. 02. 2016

Mobilní planetárium, které jsme měli možnost navštívit v tělocvičně školy společně se všemi žáky nižšího stupně, bylo zajímavé. Žáci 5. A a 5. B však měli možnost zhlédnout výukový program "Astronaut" přímo v Planetáriu v Ostravě. Před začátkem programu si v nově zrekonstruovaném planetáriu prohlédli Experimentárium. Je to pět expozic, kde si mohli vyzkoušet, jak vypadají v infračerveném světle. Jaký je to pocit, když si vyskočíte na Měsíci...

Celý článek

Syndikovat obsah