výuka na I. stupni - jazyk anglický

Prvňáčci si zpívají anglicky

11. 01. 2018

Zřejmě nikdo z nás nepochybuje o tom, že nezbytnou důležitostí v životě je znát anglický jazyk. Proto jsem velmi ráda přijala nabídku paní Ireny Vojkůvkové, že zavítá občas do výuky a formou hry a písniček naučí děti pár anglických slovíček. Všichni jsme tak navázali na práci učitelek a dětí z oddělení Sluníčko naší mateřeské školy. A protože děti paní Irenu znaly, srdečně se s ní přivítaly hlasitým "Hello". Radost udělala dětem písnička s pohybem Hlava, ramena, kolena...

Celý článek

Interaktivní tabule v angličtině

21. 05. 2017

Moderní technologie se nezadržitelně řítí kupředu. Jsme rádi, že máme možnost jít s dobou a nabídnout žákům zpestření výuky v podobě interaktivních tabulí a jiných vymožeností moderní doby. K poslechovým aktivitám využíváme téměř vždy sluchátka místo reproduktorů. Zvuk je tudíž mnohem kvalitnější, protože se nerozléhá a žáci nejsou rušeni okolními zvuky. Poslech bývá v hodinách cizích jazyků jednou z opomíjených dovedností. My se této chybě snažíme...

Celý článek

Práce s TOGlicem nás baví

10. 05. 2017

Každý čtvrtek si žáci 4. a 5. zpestřují výuku anglického jazyka s aplikací TOGlic. Software nabízí výukové aktivity pro týmovou spolupráci ve třídě a rozvíjí komunikační dovedností dětí. K činnosti využívají angličtináři školní tablety nebo vlastní mobilní telefony. Během minuty se celá skupina přihlásí do systému a výuka může začít. V připravených úkolech si žáci procvičují gramatické učivo, ale i slovní zásobu. Sestavují věty ve správném pořadí, doplňují vynechaná...

Celý článek

Vánoční hodiny angličtiny

Třídíme kartičky...

10. 01. 2017

V předvánočním čase se také hodiny angličtiny nesly ve vánočním duchu. Slovní zásobu si žáci obohatili o pojmy spojené s nejoblíbenějším svátkem ze všech, kterým jsou právě Vánoce, ať už u nás nebo v anglicky mluvících zemích. Nadšení dětí z nadcházejících svátků bylo patrné na první pohled, proto byly velmi rády, když měly možnost dozvědět se něco o tom, jak se slaví Vánoce v Anglii a USA. K mému velkému překvapení si je většina dětí velmi dobře vědoma...

Celý článek

Five little monkeys

Měníme si kartičky...

11. 12. 2016

Hodinu angličtiny si žáci 5. třídy zpestřili legrační písničkou Five little monkeys. Byli překvapeni, co všechno se dá s textem písně provést. Nejprve si vytvořili myšlenkovou mapu a zavzpomínali na slovíčka, která je napadnou, když se řekne opice. A protože už jsou páťáci, dokázali s nimi tvořit jednoduché věty. Připravená slova z písničky spelovali, vymýšleli hádanky, skládali věty, vypisovali vynechaná slova na tabulky. Ve skupinkách doplňovali vynechaná slovíčka...

Celý článek

Halloween v hodinách angličtiny

Five little pumpkins...

04. 11. 2016

Říká se, že Halloween se slaví již více než 6 000 let. V současné době je však Halloween oblíbený především mezi dětmi. I naši malí angličtináři si hodinu věnovanou tomuto svátku velmi užili. Nejprve jsme si povídali o tradicích a zvyklostech spojených s tímto poněkud strašidelným svátkem, potom jsme se pomocí písniček dozvěděli, jak se řeknou některá slova typická pro Halloween. Díky písničce "Five little pumpkins" se žáci naučili jeden ze symbolů celého tohoto svátku...

Celý článek

Easy fruit salad

Ještě přidáme šlehačku...

17. 12. 2015

Každým rokem se slovní zásoba v angličtině dětem zvětšuje. Přibývají nová slovíčka, delší věty. Ne jinak tomu bylo s tématem "Food". Kromě potravin pojmenovávaly i různé druhy zeleniny a ovoce. Scénkami se učily, jak si mají objednat jídlo v restauraci. Pomocí kartiček trénovaly věty. Kdo totiž řekl větu se slovíčkem správně, mohl si kartičku nechat. Oblíbená byla hra s názvem "Shopping game". Děti ji hrály ve skupinkách s kamarády. Pomocí kostky...

Celý článek

Módní přehlídka u třeťáků

Jak se vám líbím...

01. 05. 2015

Pondělní hodinu angličtiny si žáci ze třetí třídy zpestřili netradiční aktivitou. Právě probírají slovní zásobu na téma oblečení. Jednoduchými větami se učí popisovat, co mají na sobě nebo rádi nosí. Hrají oblíbené hry (věší prádlo na šňůru, dokreslují kamarádovi oblečení, luští hádanky a přesmyčky). Jelikož už učivo zvládají na jedničku, rozhodli se uspořádat si v hodině angličtiny módní přehlídku. Každý přinesl z domova různé kousky oblečení. Pak vše vypuklo...

Celý článek

Angličtina u třeťáků

Jo, právě máme angličtinu...

11. 10. 2013

Jako všichni správní třeťáci jsme se i my těšili na nový předmět, angličtinu. Je to pro nás velká výzva, co kdybychom se někde potkali s Angličany a museli se dobře domluvit? Tři hodiny týdně není málo, a tak máme velkou šanci, že to brzy zvládneme. Proto je nás také v hodinách angličtiny méně a jsme skupinou dětí z obou třetích tříd. S osvojením docela těžkého jazyka nám pomáhá nová paní učitelka, která říká, že se učíme činnostně. A tak všichni...

Celý článek

Výherci Halloweenského tvoření

Soutěžní výtvory...

05. 11. 2012

Pro příznivce našeho tvoření mám radostnou zprávu. Všichni, kteří se zapojili do soutěže o nejnápaditější Halloweenskou dýni si zaslouží odměnu a poděkování. Jejich výtvory byly ozdobou dolní chodby na staré budově a dekorací na srazu všech strašidel. O tom, že soutěžící mají šikovné ruce a fantazii, svědčí zájem ostatních spolužáků i rodičů, kteří se kochali jejich nádherou nejen ve škole, ale i při Halloweenském srazu, kde rozzářené svíčkami... 

Celý článek

Syndikovat obsah