Výuka na I. stupni - projekty

Pět minut v Africe

17. 02. 2018

Je název projektového učení u druháčků. Co je projektové učení? Žáci se seznamují s problémem, aktivně ho řeší, rozšiřují si znalosti, učí se spolupracovat, připravují prezentace. To vše podporuje efektivitu výuky. V jedné hodině matematiky děti dostaly pracovní listy se zábavnými úkoly na sčítání do 100. Slovní úlohy byly o zvířatech ze zoo. Aby je počítání bavilo, začali jsme motivačním rozhovorem. A nápad na projektové dny byl na světě. Žáci se rozdělili do skupin...

Celý článek

Druháci a lidské tělo

13. 02. 2018

Náš projekt jsme rozdělili na tři části. V pondělí nás zajímalo tělo, jeho části, smysly, vnitřní orgány a kostra. Je to velmi obsáhlé téma, proto jsme pracovali ve skupinách. Skupinky vznikly náhodně lístečkovou metodou. Jednotlivé lístečky měli členové skupiny vlepovat do nákresu lidského těla podle zkušeností. Dále vepsat stručně, co má určitá část organismu na práci. Teprve poté jsme si pouštěli prezentace, které nám informace upřesňovaly a zdokonalovaly. Moje tělo...

Celý článek

Olympiáda v 1. A

09. 02. 2018

S nadcházející olympiádou se v rámci projektového vyučování třída 1. A proměnila v olympijskou vesnici plnou sportovců. Děti se setkávaly s novými pojmy z oblasti sportu, při práci ve skupinkách se učily prosadit, ale i podřídit, společně se domluvit a spolupracovat. Snažily se dodržovat dohodnutá pravidla, učily se chápat nutnost bezpečnosti při sportech. S olympijskou pochodní, nástupem dětí při olympijské hymně a slibem sportovců byla naše olympiáda zahájena.

Celý článek

Ztratil se pes

07. 02. 2018

Když jednoho dne ihned na počátku vyučování zazněla ze školního rozhlasu nezvyklá zpráva, že policie žádá žáky o pomoc při hledání majitele psa, který pobíhá v okolí školy, rozpoutala se mezi třeťáky bouřlivá debata o tom, kam se ztraceným psem. Padly různé návrhy. Některé děti by si pejska vzaly domů, jiné by psaly inzerát, další měly povědomí o psím útulku. Protože se nedobraly společného řešení, rozhodli jsme se přijít věci „na kloub“. Oslovili jsme zkušenou pečovatelku...

Celý článek

Výletníci z 3. B

20. 11. 2017

Čtvrteční dopoledne prožili třeťáci v imaginárním autobuse. Do něj děti nasedly krátce po probuzení. Zvuk budíku se rozezněl třídou přesně v 7.50. Po krátké rozcvičce sestavené z příkladů násobení a dělení si všichni spočítali, kolik korun potřebují na jízdenku. Nasadili batůžky na záda a po zakoupení lístku se pohodlně usadili v autobuse (lavicích), který je odvážel do ZOO. Cestou počítali, kolik lidí nastoupilo a vystoupilo na nejbližších zastávkách. Pozorovali...

Celý článek

Šípkový týden v 1. B

19. 10. 2017

Milovníci přírody si jistě všimli šípkových keřů obsypaných červenými plody. Zřejmě bude tuhá zima. Žáci z 1. B mohli poznat nejen jejich krásu, ale také pichlavé úskalí při jejich trhání. Do školy si totiž měli přinést hrstičku těchto zdravých plodů. Byla nám inspirací ve všech předmětech výuky. V hodinách jazyka českého nás zajímala pohádka O šípkové Růžence. V hudební výchově jsme si notovali známé melodie pana Svěráka a Uhlíře z pohádky Tři bratři...

Celý článek

Informatika v hodinách 4. B

01. 02. 2017

Letošním novým předmětem pro nás je informatika. Využívání různých informačních technologií jsme si vyzkoušeli v hodině přírodovědy. V dalším novém předmětu (přírodovědě) jsme tvořili první projekt nazvaný "Zvířata". K poznatkům o jejich životě nám sloužil nejen počítač, ale také mobilní telefony a tablety. Takové hodiny nás moc baví. Konečně můžeme zapnout mobil při výuce! Ve skupinách jsme zaznamenávali zajímavosti o různých zvířatech. Nejvíc informací...

Celý článek

Školáci z 2. B

Hlásíme se...

22. 09. 2016

Od 5. září do třídy 2. B ráno nepřichází pouze žáci a paní učitelka, ale i "já" jako praktikantka z PedMU. V rámci své třítýdenní praxe jsem měla za úkol odučit integrovanou tematickou výuku. S dětmi jsme si vybrali téma - Já, školák. Školu jsme rozebrali opravdu ze všech možných úhlů pohledu. V prvouce jsme zkoumali prostředí školy, místnosti a zařízení v nich. Vytvořili jsme si vlastní třídní pravidla, aby se všichni mohli těšit do třídy a chovali se k sobě jako kamarádi...

Celý článek

Den vědy děti zaujal

To je kouzlo....

15. 06. 2016

I věda může být dobrodružství. O tom se přesvědčili žáci prvního stupně, když směli v úterý a ve středu 7. a 8. června navštívit tajemnou učebnu chemie a fyziky. Na chvíli se stali malými vědci pod vedením hlavních výzkumníků z druhého stupně. Vytvořily se pracovní týmy, kdy starší žáci učili mladší žáky. Tandemy spolupracovaly v různých oblastech vědy. Například v oblasti elektrostatiky se žáci sami nabíjeli neviditelným nábojem, jenž jim rozsvítil doutnavku...

Celý článek

Po stopách Karla IV.

Projektová výuka - Karel IV....

02. 06. 2016

Otec vlasti a podle řady anket největší Čech historie Karel IV. byl ve své době nejmocnějším mužem křesťanského světa. Pod jeho žezlem se zubožené České království proměnilo v moderní centrum Evropy. Důstojné připomenutí 700. výročí císařova narození je úkolem především pro zemi, k níž měl Karel IV. nejblíž. Proto se čtvrťáci v hodinách vlastivědy, informatiky, Čj, Vv i Pv vydali po jeho stopách. Zhlédli putovní výstavu "Karel IV. Život Otce vlasti", vyhledávali a dovídali...

Celý článek

Syndikovat obsah