Výuka na I. stupni - projekty

Expedice Mach a Šebestová

04. 05. 2018

Poslední dubnovou středu se výuka prvouky v 3. B odehrávala pod širým nebem. Děti se vybavily fotoaparáty, tablety nebo mobilními telefony. Jejich pozornému oku nesměla uniknout žádná živá přírodnina. Zachycovaly květiny, stromy a živočichy vyskytující se v okruhu několika kilometrů od školy. Vše si pečlivě zaznamenávaly do tabulek, které jim pak sloužily k dalšímu zpracovávání. Na své přírodovědné výpravě prozkoumaly okolí rybníka, park, nahlédly...

Celý článek

Máme rádi zvířata

24. 04. 2018

Když jsme se začali v přírodovědě učit o zvířatech, paní učitelka se s námi do toho pustila po hlavě. Jelikož nás má na většinu předmětů, zařazovala učivo do českého jazyka a matematiky. Český jazyk byl zajímavý, protože jsme psali o zvířatech podle svých přání. Každý žák si připravil vlastní reportáž a pak ji před třídou prezentoval jako iReportér. Projekty se všem žákům povedly, hodně zvířat bylo pro nás neznámých a moc nás to bavilo. V matematice...

Celý článek

Putování po Evropě s 5. A

22. 03. 2018

Každý z nás rád cestuje a poznává život v jiných státech. Po vzájemných sděleních zážitků a vzpomínek, které si někteří z nás přivezli z dovolených s rodiči, jsme se pustili do práce. Skupinky si vybraly stát, který by chtěli prezentovat ostatním spolužákům. Na internetu, v časopisech a encyklopediích bylo mnoho informací, které nám k tomu posloužily. V matematice jsme si porovnávali různé rozdíly jednotlivých států s Českou republikou...

Celý článek

Poznáváme naše město

11. 03. 2018

Dobrý den, vážení diváci, vítejte v pořadu Toulavá kamera. Dnes navštívíme obec Město Albrechtice. Takto zahájila Karolínka Murová prezentaci projektu, na kterém pracovali žáci 1. B třídy celý měsíc. První všeobecné informace se dozvěděli z článku o Albrechticích, další pak získávali na toulkách po našem pěkném městečku. Naše kroky vedly do místního kostela, kde nás provedl pan farář Randa. Líbily se nám varhany, starobylá křtitelnice, betlém a obraz...

Celý článek

Olympiáda a čtvrťáci

02. 03. 2018

Týden před XXIII. zimními olympijskými hrami v Pchjongčachangu jsme se rozhodli, že se na ně řádně připravíme. Rozdělili jsme se do skupin po 3-4 žácích. Paní učitelka nám pomohla vybrat témata a my začali s vyhledáváním informací a fotografií. Využívali jsme internet, encyklopedie, časopisy nebo noviny. Nashromážděné informace jsme zpracovali a vytvořili prezentace, které jsme si navzájem přednesli. Jejich prostřednictvím jsme se seznámili s historií...

Celý článek

Pět minut v Africe

17. 02. 2018

Je název projektového učení u druháčků. Co je projektové učení? Žáci se seznamují s problémem, aktivně ho řeší, rozšiřují si znalosti, učí se spolupracovat, připravují prezentace. To vše podporuje efektivitu výuky. V jedné hodině matematiky děti dostaly pracovní listy se zábavnými úkoly na sčítání do 100. Slovní úlohy byly o zvířatech ze zoo. Aby je počítání bavilo, začali jsme motivačním rozhovorem. A nápad na projektové dny byl na světě. Žáci se rozdělili do skupin...

Celý článek

Druháci a lidské tělo

13. 02. 2018

Náš projekt jsme rozdělili na tři části. V pondělí nás zajímalo tělo, jeho části, smysly, vnitřní orgány a kostra. Je to velmi obsáhlé téma, proto jsme pracovali ve skupinách. Skupinky vznikly náhodně lístečkovou metodou. Jednotlivé lístečky měli členové skupiny vlepovat do nákresu lidského těla podle zkušeností. Dále vepsat stručně, co má určitá část organismu na práci. Teprve poté jsme si pouštěli prezentace, které nám informace upřesňovaly a zdokonalovaly. Moje tělo...

Celý článek

Olympiáda v 1. A

09. 02. 2018

S nadcházející olympiádou se v rámci projektového vyučování třída 1. A proměnila v olympijskou vesnici plnou sportovců. Děti se setkávaly s novými pojmy z oblasti sportu, při práci ve skupinkách se učily prosadit, ale i podřídit, společně se domluvit a spolupracovat. Snažily se dodržovat dohodnutá pravidla, učily se chápat nutnost bezpečnosti při sportech. S olympijskou pochodní, nástupem dětí při olympijské hymně a slibem sportovců byla naše olympiáda zahájena.

Celý článek

Ztratil se pes

07. 02. 2018

Když jednoho dne ihned na počátku vyučování zazněla ze školního rozhlasu nezvyklá zpráva, že policie žádá žáky o pomoc při hledání majitele psa, který pobíhá v okolí školy, rozpoutala se mezi třeťáky bouřlivá debata o tom, kam se ztraceným psem. Padly různé návrhy. Některé děti by si pejska vzaly domů, jiné by psaly inzerát, další měly povědomí o psím útulku. Protože se nedobraly společného řešení, rozhodli jsme se přijít věci „na kloub“. Oslovili jsme zkušenou pečovatelku...

Celý článek

Výletníci z 3. B

20. 11. 2017

Čtvrteční dopoledne prožili třeťáci v imaginárním autobuse. Do něj děti nasedly krátce po probuzení. Zvuk budíku se rozezněl třídou přesně v 7.50. Po krátké rozcvičce sestavené z příkladů násobení a dělení si všichni spočítali, kolik korun potřebují na jízdenku. Nasadili batůžky na záda a po zakoupení lístku se pohodlně usadili v autobuse (lavicích), který je odvážel do ZOO. Cestou počítali, kolik lidí nastoupilo a vystoupilo na nejbližších zastávkách. Pozorovali...

Celý článek

Syndikovat obsah