Výuka na II. stupni - biologie

Školní kolo Biologické olympiády

25. 01. 2018

Letošní ročník Biologické olympiády je zaměřen na pohyb. Zabývá se nejen tím, jak se dopravují z místa na místo živočichové, ale zkoumá i pohyby rostlin. Ano, i ty se pohybují. Otáčejí se za sluncem, reagují na zemskou gravitaci. Dlouhou cestu vykonávají jejich pylová zrna a semena. Otázky týkající se tohoto tématu řešili soutěžící v testu, v křížovkách a doplňovačkách. Navíc museli poznat čtyřicet předložených rostlin a živočichů. Školního kola...

Celý článek

Známe svoje kosti

06. 12. 2017

Osmý ročník je v přírodopisu zaměřen na lidské tělo. První soustava, se kterou se žáci seznámili, byla kosterní. Naučili se názvy kostí v lidském těle a už vědí, kde jsou uloženy. Dozvěděli se, jak jsou navzájem spojeny, z čeho se skládají a také jak rostou. Rovněž znají rozdíl mezi kostmi malých dětí a starších lidí. Po získání teoretických znalostí si osmáci vyzkoušeli vše prakticky. V laboratorních pracích se rozdělili do čtyř skupin. První si na interaktivní tabuli prověřila...

Celý článek

Stavba těla včely medonosné

23. 04. 2017

S prvními jarními dny vylétávají po dlouhé zimě včely a vyhledávají potravu. Najdeme je všude tam, kde něco kvete. Patří mezi nejznámější hmyz, a proto v naší učebnici představují vzorový organismus, na němž se učíme stavbu hmyzího těla. Své znalosti jsme si zdokonalili při laboratorní práci. Nejdříve jsme si prohlédli celé tělo včely pod lupou a rozlišili jsme tři základní části: hlavu, hruď a zadeček. Poté jsme oddělili jedno ze čtyř křídel a vložili...

Celý článek

Zkoumali jsme buňku

Už vidím buňku....

20. 10. 2016

Úvodní učivo přírodopisu, se kterým se seznamují žáci v šesté třídě, je zaměřeno na charakteristiku živých organismů. V hodinách jsme si zopakovali, jaké vlastnosti mají všichni živí tvorové, a rozdělili jsme si je do šesti základních říší na viry, bakterie, prvoky, rostliny, živočichy a houby. Poté jsme se zaměřili na jejich vnitřní stavbu. Naučili jsme se, že základní stavební a funkční jednotkou všech organismů je buňka. Prozatím jsme se věnovali jen buňkám rostlinným...

Celý článek

Hledali jsme trepky

Pozorujeme trepku velkou...

26. 01. 2016

Poté co jsme probrali teorii o prvocích, nastal čas na praktické pozorování. Aby laboratorní práce mohla proběhnout, museli si šesťáci doma zhotovit senný nálev. Bylo to jednoduché, vložili hrst sena do dešťové vody a směs nechali týden ležet v chladnější místnosti. Po týdnu si ji donesli do školy a bádání mohlo začít. Každý byl plný napětí a očekávání, jestli zrovna kapka z jeho senného nálevu bude obsahovat hledaného prvoka, trepku velkou. Abychom viděli, jak ve skutečnosti...

Celý článek

Zkoumali jsme peří a vajíčka

Laboratorní práce...

15. 01. 2016

Tématem první letošní laboratorní práce v sedmém ročníku bylo pozorování ptačího peří a rozbor vejce. Jako první přišlo na řadu peří, které jsme pozorovali nejdříve pod lupou a potom i pod mikroskopem. Zjistili jsme, že má složitou strukturu, ale jeho zakreslování těžké nebylo. S popisem jednotlivých částí nám pomohla paní učitelka. Na interaktivní tabuli jsme si zobrazili podrobnou stavbu. Dnes už všichni sedmáci vědí, že se ptačí peří skládá z brku, ostnu, praporu... 

Celý článek

Život v temnotě

07. 01. 2016

Život v temnotě, tak zní téma jubilejního, již 50. ročníku Biologické olympiády. Zavede nás do světa organismů, kteří se museli přizpůsobit extrémním podmínkám. Žijí v tmavých jeskyních, v hloubkách oceánu, nebo se ukrývají pod povrchem, po kterém každý den chodíme. Seznámí nás s organismy aktivními převážně v noci i s parazitickými druhy žijícími uvnitř těl svých hostitelů. Své znalosti o těchto organismech prokazovali mladí přírodovědci ve školním kole...

Celý článek

Ekologická soutěž

Účastníci na okresní soutěži...

07. 05. 2014

I letos u příležitosti Dne Země se v poslední dubnový den v Bruntále zapojili žáci naší školy do ekologické soutěže. Při řešení úkolů se dost zapotili, neboť nevyplňovali klasické testy, ale museli při řešení úkolů používat své smysly. Na začátku klání vypracovali vstupní test, jehož bodové hodnocení se hned započítávalo. Na stanovištích poté plnili se zavázanýma očima různé úkoly, ochutnávali, očichávali, šlapali bosýma nohama do krabic s přírodninami. Určovali zvuky zvířat, smysly používali při řešení fyzikálních úkolů, překládali do angličtiny slovíčka...

Celý článek

Neuvěřitelný objev

Dan věnoval škole vosí hnízdo...

19. 06. 2013

Jednoho dne taťka na půdě objevil opuštěné vosí hnízdo. Téměř nevěřil svým očím. Bylo obrovské! Opatrně jej sundal ze stěny a uložil do bedny. Vosy svá hnízda vyrábějí z rozžvýkaného dřeva a vlastních slin. Protože je toto hnízdo unikátní, rozhodl jsem se jej darovat paní učitelce Mackové do přírodopisného kabinetu. Tak se na něj mohou podívat i jiné děti z naší školy.

Celý článek

Syndikovat obsah