Výuka na II. stupni - fyzika

Laboratorní práce v šestých třídách

30. 01. 2018

Z čeho to je? Otázku si kladli žáci šestých ročníků během výuky fyziky. I když zmiňované téma je spíše záležitost chemie, fyzikové jim pomáhají záhadu rozluštit. Naši nejmladší vědci museli projít studiem několika fyzikálních veličin, aby se dopátrali k výsledku. Seznámili se s měřidly délky, rychlosti, času, hmotnosti, objemu a ve výuce s nimi pracovali. V laboratorní práci se pak pomocí hmotnosti a objemu tělesa dopátrali konečně k odpovědi na otázku...

Celý článek

Elektromagnetismus a deváťáci

13. 11. 2017

Během říjnových hodin fyziky se žáci 9. ročníků seznámili se základy elektromagnetismu. V průběhu dvou hodin laboratorních prací si složili elektromagnet, prozkoumali magnetické pole cívky s proudem, sestavili elektrický obvod, který pomocí elektromagnetického relé řídil sekundární obvod s elektromotorem. Pochopili a ověřili si princip zvonění elektromagnetického zvonku, sestavili také vlastní jednoduchý elektromotor a zapojili i skutečný elektromotor...

Celý článek

Počasí a fyzika

24. 01. 2017

Zdálo by se, že jde o dva rozdílné obory, ale omyl je pravdou. O tom, že počasí a fyzika jdou spolu ruku v ruce, se přesvědčily oba ročníky osmých tříd. Opět se vše točí kolem tepla. Znalosti zákonitostí termiky mohou využít lidé nejen ve svůj prospěch, ale hojně je využívá i samotná matka příroda. Bez termoregulace naší planety bychom tady nebyli. Je zázrak, že jsme od Slunce vzdálení tak akorát. Voda na Zemi je ve všech třech skupenstvích a máme jí dostatek...

Celý článek

FyzShow v kuchyni

17. 01. 2017

FyzShow v kuchyni je název pro zábavné fyzikální soutěže. Organizuje ji již druhým rokem nadační fond NABLA. Fond podporuje vzdělávání talentovaných studentů v přírodovědných oborech. Pro nás všechny to byla velká výzva. Museli jsme společně natočit zábavné video, ve kterém hrála hlavní roli fyzika. Rozhodli jsme se přenést fyziku do prostředí FyzBaru (tam vznikaly úžasné nápoje pomocí fyzikálních zákonů). Aby video nebylo nudné, vložili jsme do něj scénky...

Celý článek

Výuka termiky v kotelně školy

Výuka v kotelně školy...

05. 01. 2017

Osmáci si výuku o teple zpestřili návštěvou kotelny naší školy. Exkurzi předcházela nejprve teorie probírána v rámci hodin fyziky. Žáci se seznámili s fyzikální veličinou "Teplo". Zjistili, že se jedná o druh energie. Tato energie může být tělesy předávána nebo přijímána. Jak se tepelná výměna mezi tělesy uskutečňuje - bylo naše další téma. Studovali jsme tepelné výměny trojího druhu - vedením, prouděním a zářením. Při studiu jsme narazili na tématiku teplovodního ústředního...

Celý článek

Šesťáci měřili gravitační sílu

20. 11. 2016

Padají tělesa na Zemi vždy dolů? Podle autorů mnohých filmů nikoli. Často se ve filmech potkáváme s různými "nemožnostmi", tedy se situacemi, které vypadají rozumně, ale nejsou možné, protože porušují fyzikální zákony. Například postava začne při přeběhnutí útesu padat až ve chvíli, kdy si uvědomí, že na ničem nestojí. Takové a jiné nesmysly odhalují ve svých hodinách fyziky naši nejmladší fyzikové - žáci šestých tříd. Ví, že kolem nás je neviditelná gravitační síla...

Celý článek

Elektromagnetické jevy

Elektromagnetické jevy...

03. 10. 2016

Elektromagnetické jevy v sobě skrývají záhady. V hodině fyziky se o tom během pokusů přesvědčili žáci devátých tříd. Nejprve se seznámili s magnetickými vlastnostmi trvalých a dočasných magnetů. Ověřovali pomocí destiček s železnými pilinami přítomnost magnetického pole. Vyvozovali závěry, kde je pole nejsilnější. Kde naopak nejslabší. Poté jim byl trvalý magnet vyměněn za kabeláž, cívku a zdroj elektrického proudu. Žáci měli za úkol zjistit, jestli i tyto elektrické...

Celý článek

Vím proč

Plavkyně Boženka (pokus - povrchové napětí vody)...

24. 04. 2016

Soutěž "Vím proč" odstartovala třetím ročníkem. Studenti základních a středních škol měli za úkol zaslat video s fyzikálním pokusem a přesvědčit veřejnost, že i fyzika může být zábava. Ze soutěžních videí postupně vzniká moderní interaktivní učebnice fyziky, na které se podílejí studenti i žáci českých škol. Stránky webu "Vím proč" pomáhají dětem s učením fyziky a pochopením fyzikálních jevů. Využít je mohou i učitelé při výuce. Šest videopokusů vytvořili zapálení...

Celý článek

Sestavili jsme model mikroskopu

Laboratorní práce z fyziky...

03. 04. 2016

V hodinách fyziky si žáci devátých ročníků v rámci laboratorní práce sestavili model mikroskopu. Během měsíce března se seznamovali se zajímavým tématem optiky - čočky. Studovali, jak spojka či rozptylka mění velikost a orientaci zobrazovaného předmětu. Na mnoha pokusech a s pomocí počítačových simulací pochopili, jak lze pomoci krátkozrakým i dalekozrakým lidem zaostřit rozmazaný obraz. Studium optiky je zavedla i k principu sestavení mnohých optických...

Celý článek

Šesťáci vyráběli blesky

Blesky...

07. 02. 2016

V hodinách povinně volitelného předmětu Přírodovědná praktika si žáci šestých ročníků měli možnost vyrobit svůj vlastní blesk. Využili k tomu zařízení, které se nazývá Van de Graaffův generátor. Zde se pomocí pohyblivého pásu z nevodivého materiálu přenáší elektrický náboj, který se získá třením o kartáč. Tento náboj je pásem unášen do nitra kovové koule. Tam je odebrán a odveden na povrch velké koule. Vybitá část pásu se pak vrací k novému nabití.Velká a malá koule...

Celý článek

Syndikovat obsah