Eko rada odměňovala

I v letošním školním roce byla celá naše škola zapojena do tří ekologických projektů. V prvním, s názvem „Třídím, třídíš, třídíme“, žáci všech tříd pravidelně třídili papír a plasty. V projektu „Nakrmte Plastožrouta“ sbírali víčka z PET lahví.

Už se nesou odměny pro vítěze, v čele paní uč. Hana Macková...

Ve třetím, který se jmenoval „Recyklohraní“, se zaměřili na sběr drobného elektrozařízení a vybitých baterií. Celkem jsme uspořádali šest sběrných dnů. V nich děti nasbíraly 325 kg víček z PET lahví, 7853 kusů vybitých baterií a 309 kusů drobného elektrozařízení.

Vítězná 5. B...

12. a 13. června odměnila EKO rada nejlepší sběrače sladkostmi a diplomy. Ve sběru víček se na 1. místě umístila 5. B (63,4 kg), 2. místo obsadila 4. B (40,7 kg) a třetí 3. třída (39,25 kg).

Třeťáci jsou stříbrní...

Nejvíce vybitých baterií shromáždila 5. B a za 1 962 kusů jí patří 1. místo. 2. místo s 1876 kusy získala 3. třída. Jako třetí s 1684 nasbíranými bateriemi byla vyhodnocena 2. B.

Ani třetí místo 6. A není k zahození...

Za obstarání 62 kusů drobného elektrozařízení skončila na 1. místě opět 5. B, 2. místo s 49 kusy si zajistila 3. třída a třetí 6. A s 31 nasbíranými kusy.

Třeťáci převzali odměnu v průběhu hodiny Tv...

I když sladkosti dostaly pouze třídy na prvních třech místech, poděkování patří všem žákům naší školy, kteří se do sběrných dnů během celého roku zapojovali.

Foto Kateřina Lozertová, text Hana Macková