Kluci a holky vystavují na zámku

V neděli 25. května se v 10 hodin otevírají dveře Linhartovského zámku. Začíná turistická sezóna 2014. Součástí bohatého kulturního programu zahajovacího dne je i výstava prací dobrovolných zájemců „o kreslení světlem“ z naší školy, dětí, které navštěvovaly ve školním roce 2013 – 2014 fotografický kroužek.

Kubík, Ondra a Emča (chybí Matěj)...

Mezi vystavenými pracemi jsou většinově fotografie od žáků z osmých a devátých tříd. Pozornost si ale zaslouží i snímky dvou druháků, Emy Trautenbergerové a Jakuba Hermana, stejně jako šesťáka Ondry Huplíka...

Pohled na vystavené fotografie č. 1...

Nápaditost malých fotografů při zaznamenávání pohledu na svět, v případě Emy a Kubíka osmiletýma očima, skrz displej digitálního fotoaparátu nebo mobilu, je překvapující. Fotí, co vidí kolem sebe. A vidí velmi dobře… Nakonec, posuďte sami.

Kača, Adam, Hana, Viki, Dája, Mája, Nikola (chybí Natala)...

Sofistikovaněji přistupují k fotografování již zmiňovaní žáci z osmých a devátých tříd. Marie Bártková, Kateřina Kynická, Daniela Juříková, Natálie Aberlová, Adam Ondrusz, Nikola Šimečkova a Hana Šrámková.

Pohled na vystavené fotografie č. 2...

Vedení žáků k sebevyjádření prostřednictvím fotografování má na naší škole mnohaletou tradici. Od roku 2007 se téměř pravidelně a úspěšně zúčastňujeme FotoAkademie, nejrozsáhlejšího vzdělávacího projektu v oblasti digitální fotografie určeného mimo jiné pro žáky 6. - 9. tříd základních škol z celé ČR.

Kuba Herman - 8 let...

Z oceněných jednotlivců, kteří se průběžně v soutěži umístili na 1. až 3. místě, můžeme jmenovat dnes již naše bývalé žáky Pavla Salajku, Tomáše Zembu či Kristýnu Břicháčkovou. Z dlouhodobého pohledu si nevedeme špatně ani v soutěži škol.

Ema Trautenbergerová - 8 let...

Na těchto výsledcích má svůj podíl i paní učitelka Kateřina Lozertová (Chytilová), absolventka Institutu tvůrčí fotografie v Opavě na Slezské univerzitě, jež na naší škole působila od září 2011 do června 2013 a rovněž vedla fotografický kroužek.

Adam Ondrusz - 15 let...

Z prostorových důvodů na zámku nevystavujeme všechny zajímavé snímky, které pořídili i další členové kroužku - například Kristýna Bányácská, Viktorie Libová nebo Matěj Tupý.

Marie Bártková - 15 let...

Ani jejich fotografie však nezapadnou. Stanou se součástí výzdoby školy. Pokud nepůjdete na zámek ani nenavštívíte naši školu, můžete si všechny fotografie prohlédnout v příloze tohoto textu.

Daniela Juříková - 15 let...

Za podporu při přípravě výstavy děkujeme panu Jaroslavu Hrubému, za vstřícnost při tisku snímků panu Rostislavu Královi z firmy Reking Město Albrechtice a následně panu Jaroslavu Hermanovi za úhradu s tím spojených finančních nákladů.

Foto členové fotografického kroužku, text Karel Knapp