Laboratorní práce v šestých třídách

Z čeho to je? Otázku si kladli žáci šestých ročníků během výuky fyziky. I když zmiňované téma je spíše záležitost chemie, fyzikové jim pomáhají záhadu rozluštit.

Naši nejmladší vědci museli projít studiem několika fyzikálních veličin, aby se dopátrali k výsledku.

Seznámili se s měřidly délky, rychlosti, času, hmotnosti, objemu a ve výuce s nimi pracovali.

V laboratorní práci se pak pomocí hmotnosti a objemu tělesa dopátrali konečně k odpovědi na otázku. Z čeho je těleso vyrobeno? Materiál se jim podařilo určit z vypočítané hodnoty hustoty tělesa.

Foto a text Michaela Kubiszová