Máme svého řečníka...

V pátek 22. ledna 2010 jsme se v Opavě zúčastnili soutěže Mladý Demosthenes na regionální úrovni. Soutěž uvedla a také rozhodovala v porotě o vítězích autorka projektu, Mgr. Jana Adámková (rosnička televize NOVA).

Mgr. Jana Adámková (rosnička televize NOVA)

Helenu Petrovou na soutěž připravila paní uč. Marie Klimešová ... na snímku je paní uč. Jana Zapletalová, která naši reprezentantku na soutěž doprovodila.

Řečníků se sešlo mnoho, proto nás mrzí, že Robin Žák z 9. B se nemohl soutěže zúčastnit ze zdravotních důvodů. Skvěle se ale svého úkolu zhostila Helena Petrová z 6. A, která vyřečnila krásné 2. místo. Blahopřejeme i paní učitelce Marii Klimešové, která naši reprezentantku na soutěž připravila. 

Foto Jana Zapletalová a Karel Knapp, text Jana Zapletalová