Prapodivné kapaliny a FyzShow

Škola se počátkem listopadu zapojila do fyzikální soutěže, kterou uspořádal Nadační fond Nabla. Název soutěže zněl "FyzShow s kapalinami". Soutěž byla určena pro žáky ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií.

Pro letošní rok pořadatelé vybrali téma KAPALINY. Soutěžit mohly tří až pětičlenná družstva. Vybraný tým z kroužku "Věda je zábava" ve složení (Martina Němcová z 9. A, Michaela Moravcová z 9. B, Michal Šlor a Jiří Mlčoušek z 8. B a Matěj Juráň z 6. B) si vedl opravdu skvěle. Nejprve jsme natočili video, které muselo zábavnou formou popularizovat fyziku kapalin.

Kapalina z ovoce přenášela elektrony...

Celkem jsme soutěžili s pěti pokusy a byla to zábava. Nejprve jsme sestavili ovocný galvanický článek, ve kterém kapalina z ovoce přenášela elektrony, které oživily kalkulačku.

Optické klamy zaujaly i porotu...

Představili jsme vodu jako mistra v deformaci světla, využili jsme k tomu fyzikálního jevu - lom světla.

Pracujeme s magnetickou kapalinou...

Pohráli jsme si s magnetickou kapalinou, kterou jsme si speciálně pro soutěž objednali z Ameriky. Tam slouží k přepravě paliva v raketoplánech.

Matěj chce zviditelnit zvuk..

Poslední pokus byl věnován Nenewtonovské kapalině a její schopnosti zviditelnit zvuk. Video jsme odeslali na adresu nadačního fondu Nabla pod názvem "Prapodivné kapaliny".

Prezentujeme pokusy v Ostravě...

Celkem se sešlo přes 30 videí a my jsme patřili mezi 7 škol v celém Moravskoslezském kraji, které postoupily do finále. Hodnotila se fyzikální správnost provedeného pokusu + správné vysvětlení předváděného jevu. Způsob prezentace, zábava, show.

Všechny diváky zajímá zviditelnění zvuku...

V prosinci jsme se tedy rozjeli do Ostravy. Všechny týmy finalistů musely společně se svým vyučujícím fyziky zopakovat své vystoupení z videa naživo před porotou a ostatními soutěžícími. Albrechtický tým se umístil na krásném 3. místě

Albrechtický tým je nejlepší...

Všichni jsme si finále užili a těšíme se na další soutěž. Moc bychom chtěli poděkovat panu kameramanovi Karlu Knappovi a paní ředitelce za pomoc při realizaci soutěže.

 Video Karel Knapp, foto Regína Hajná, text Michaela Kubiszová