Rozloučení na úřadě

V úterý 26. června 2018 pan místostarosta Martin Špalek za přítomnosti paní ředitelky Regíny Hajné, třídních učitelek Nely Akritidis Čtvrtníčkové a Veroniky Glötzerové přivítal v obřadní síni vycházející žáky z devátých tříd.

Pan místostarosta při slavnostním projevu ocenil výsledky žáků, které dosáhli v průběhu povinné školní docházky. Poděkoval nejlepším z nich za reprezentaci školy i města na soutěžích sportovního a naukového charakteru. Popřál všem hodně úspěchů na další cestě za vzděláním.

Žáci obdrželi pamětní listy a zapsali se do pamětní knihy. Stisky rukou a pak už jen poslední společné fotografování. Na začátku setkání byl slyšet jen samý smích. Na konci už byli všichni trochu vážnější. Hodně štěstí všem…

Foto Vladislav Hlaváček, text Regína Hajná