Sportovní akademie

Podle loňského vzoru připravili i letos sportovní trenéři TJ Tatran MA a učitelé naší ZŠ Sportovní akademii.

Cílem této akce bylo předvést rodičům, prarodičům i přátelům dovednosti nabyté v zájmových kroužcích a ukázat, čeho jsme za rok, kdy nás viděli naposledy, dosáhli.

Během hodinového představení se předvedly všechny kategorie gymnastek, žáčci 2. A nacvičili vystoupení s plastovými lahvemi, paní učitelka Václavíková sestavila a spolu se svými svěřenkyněmi prezentovala náročné cvičení aerobiku na tzv. stepech a bosu.

Chlapci pod vedením pana učitele Grčka se zase „blýskli“ při ukázce florbalu a karatisté zaujali svým soustředěním na pokyny trenéra, boj zblízka i naprostou synchronizací pohybů.

Vyvrcholením celého programu bylo bezesporu vystoupení akrobatických skokanů, kteří opět s panem učitelem Grčkem natrénovali přeskoky přes překážky tak vysoké, že se divákům tajil dech.

Musíme poděkovat škole, městu i sportovnímu oddílu, bez jejichž podpory bychom se neobešli.

Umožňují nám trávit s dětmi čas v tělocvičně a doplňovat či obnovovat vybavení pro jednotlivé sporty.

Za všechny trenéry doufám, že diváci, zejména pak rodiče, byli příjemně překvapeni, co už jejich děti umí a s jakým nasazením se sportům věnují. My našim malým sportovcům rozhodně píšeme jedničky.

Foto V. Hlaváček, R. Chrenšťová, text Radka Gavendová