Virtuálně do školy - školní družina

Školní družina – pro většinu zaměstnaných rodičů nepostradatelná součást školní docházky dítěte. O vaši ratolest se postaráme od pondělí do pátku v ranních hodinách od 6:00 do 7:25 a odpoledne od 11:25 do 16:30. Kapacita družiny je však omezená. Ve třech odděleních věnujeme pozornost celkem devadesáti dětem. Přednostně přijímáme školáky z prvních a druhých tříd, děti zaměstnaných rodičů a dojíždějící.

Velké oblibě se těší paní vychovatelky Marie Kulichová, Alena Honajzerová a pan vychovatel Martin Hajný. Ti dohlížejí na efektivní trávení volného času našich nejmenších. Kladný vztah ke sportu podporujeme především v pohybových hrách. Psychomotorické dovednosti rozvíjíme v kroužku „dovedné ruce“ a taky v psaní na PC. Zábavnou formou zvládají děti základy angličtiny. V případě zájmu a potřeby rodičů jsou dveře školní družiny otevřeny i v době podzimních, jarních a velikonočních prázdnin i ve dnech ředitelského volna. Školné na jeden měsíc činí 60 Kč.

Panoramatické fotografie Karel Knapp, text Nela Akritidis Čtvrtníčková