1. A

Týdenní plán od 25. 6. do 29. 6. 2018

 

Čtení

 • Opakování: čtení s porozuměním, výrazné čtení s přízvukem
 • Mimočítanková četba
 • Hádanky a luštěnky

Psaní

 • Procvičování a opakování malých a velkých písmen
 • Opis a přepis vět

Matematika

 • Opakování učiva
 • Zábavné počítání

Prvouka

 • Opakování učiva
 • Léto, volný čas

Pracovní vyučování

 • Úklid třídy, třídění pomůcek

Výtvarná výchova

 • Seskupování, kombinování přírodních materiálů
 • Vycházka

Hudební výchova

 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

Vyučování dětem končí celý týden v 11:15 hod.

V pátek bude rozdáno vysvědčení, končit budeme v 8:30 hod. (děti si přinesou na vysvědčení fólii).

Obědy budou v pátek vydávány od 10:30 do 12 hodin.

Přes prázdniny budou děti číst svou vlastní knihu, každý den pár vět.

Přeji všem dětem pohodové prázdniny plné sluníčka.

Erika Kynická, třídní učitelka