1. B

Týdenní plán od 15. 1. do 19. 1. 2018

Čtení

 • Dvojhlásky AU, OU, rým, vyprávění podle fotografií
 • Slabikář str. 38 až 42
 • Čteme slova s dvěma souhláskami na začátku
 • Čteme s porozuměním textu( prověřující otázky)

Psaní

 • Diktát slov
 • Opis a přepis slov
 • Nácvik písmen v, y,V
 • Učíme se napsat větu.

Matematika

 • Odčítání v oboru čísel do 8
 • Trénink spojů sč. a odčítání do 8 ( bez prstů)
 • Slovní úlohy, matematické řetězce
 • Sčítání pod sebou
 • Počítáme s penězi

Prvouka

 • Obec

Pracovní vyučování

 • Vázání a zavazování

Výtvarná výchova

 • Projekt - obec

Hudební výchova

 • Deklamace říkadel

Tělesná výchova

 • Přetahy a přetlaky

Doplňující informace pro rodiče

 

 • V únoru nám začíná kurz bruslení, začínám vybírat 300 Kč ( na dopravu).
 • Chystejte masku, protože v únoru se můžete těšit na karneval.
 • 1. 2. jedeme do kina na Čertoviny, vybírám 100 Kč.

 

Odkazy na procvičování učiva

Jazyk českýMatematikaHV
Čteme slovaPočetní trenažér do 7 A Sailor went to Sea
Co je na obrázkuPočítáme se skřítky Head Shoulders Kness And Toes
Skládáme slovaRozklad čísel do 8 
Ztracené písmenkoPočetní trenažér 

Zdenka Závodná, třídní učitelka