1. B

Týdenní plán od 25. 6. do 29. 6. 2018

Čtení

 • Mimočítankové čtení
 • Zábavné hry a luštění

Psaní

 • Opakování velkých a malých písmen

Matematika

 • Procvičování učiva
 • Zábavné hry a úkoly

Prvouka

 • Vycházka s lesním pedagogem

Pracovní vyučování

 • Úklid třídy

Výtvarná výchova

 • Rozdávání výkresů

Hudební výchova

 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 

 • Na výkresy si děti přinesou větší igelitovou tašku.
 • Tento týden máme zkrácené vyučování o 10 minut.
 • Děti si odnesou kufříky na VV a uvnitř najdete seznam pomůcek do 2. třídy.
 • V pátek si rozdáme vysvědčení a po 1. hodině končíme. Děti si na vysvědčení vezmou fólii.
 • Obědy se rozdávají od 10 :30 do 12:00 hod.
 • O prázdninách čtěte, opakujte písmena a trénujte sčítání a odčítání do 20.

Všem přeji krásné, pohodové a slunečné prázdniny.

I nadále  třídní učitelka Zdenka Závodná