1. B

Týdenní plán od 16. 4. do 20. 4. 2018

 

Čtení

 • Slabika ně, bě
 • Výrazné čtení s přízvukem
 • Slabikář str. 82 až 84

Psaní

 • Psaní ď, ť, ň
 • Písanka str. 8 až 12
 • Diktát slov

Matematika

 • Sčítání do 20 bez přechodu desítky
 • PS str. 14, 15

Prvouka

 • Měsíce v roce
 • PS str. 55, 56

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení smyslů pro krásu přírody

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasového rozsahu

Tělesná výchova

 • Příprava organismu pro různé pohybové činnosti

Doplňující informace pro rodiče

 • 19. 4. 2018 od 15. 30 do 17. 30 hod. se konají informativní třídní schůzky.

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk českýMatematikaPrvouka
Nauč se čístLovec perelRok a měsíce
Čteme dě, tě, něHvězdičky 
   
   
   

Zdenka Závodná, třídní učitelka