2. A

Týdenní plán od 25. 6. do 29. 6. 2018

Český jazyk

 • Procvičování probraného učiva.
 • Zábavné úkoly.

Čtení

 • Společné čtení.

Psaní

 • Dokončení úkolů v Písance č.3

Matematika

 • Procvičování učiva. Závodivé a zábavné úkoly.

Prvouka

 • Bezpečné chování o prázdninách.
 • Ukládání písemných prací do portfolia.

Pracovní vyučování

 • Úklid třídy (pomůcky, květiny, lavice).

Výtvarná výchova

 • Třídění a rozdávání výkresů

Hudební výchova

 • Písničky na prázdniny.

Tělesná výchova

 • Vycházka, hravé činnosti v parku.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Na výkresy si děti přinesou igelitovou tašku.
 2. Celý týden mají děti jen 4 vyučovací hodiny.
 3. Odnesou si domů kufříky na Vv.
 4. Přes prázdniny čtěte a opakujte +,- do 100, násobení a dělení 2,3,4,5.
 5. V pátek se vydává vysvědčení, děti si přinesou fólii. Po 1. hodině končíme.
 6. Obědy se vydávají od 10:30 do 12:00.

Všem přeji krásné léto a pohodové prázdniny. Ve třetí třídě se na Vás bude těšit p. uč. Ludmila Grčková.

                                                                                          Irena Santariusová, třídní učitelka

                                                                                                                              

Text