2. A

Týdenní plán od 15. 1. do 19. 1. 2018

Český jazyk

 • Souhlásky měkké - ci, ji.
 • Test učiva za 1. pololetí.

Čtení

 • Divadlo, jeviště, herec, maňásek, loutka.
 • Čtení mimočítankové četby.

Psaní

 • Opis, přepis slov, krátkých vět.
 • Diktát vět.

Matematika

 • Numerace do 100 bez přechodu přes desítky. Pololetní test.
 • Geometrie - úsečka, přímka, body, tělesa - opakování.
 • Podle návodu stavba krychle. Modelování - krychle, kvádru.

Prvouka

 • Naše zdraví, nemoc, úraz.

Pracovní vyučování

 • Šití - přední a zadní steh.
 • Zdokonalování v navlékání nitě, dělání uzlíku.

Výtvarná výchova

 • Zima podle Josefa Lady.

Hudební výchova

 • Opakování - délka not.
 • Takt 2/4 - pochod, notová osnova.

Tělesná výchova

 • Závodivé hry, soutěže.
 • Závěrečná lekce plavání.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 17. 1. jedeme na poslední lekci plavání.
 2. V pátek si děti přinesou opět jehlu, bavlnku a pevnou látku.
 3. Lyžák - peníze za kurz odevzdávejte v kanceláři školy.

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva:

MatematikaČeský jazykPrvouka
Doplň výsledkyDoplň - i, í, y, ý.Úraz, nemoc
Testík na + do 100Slabika ci,cíHygiena

 

Text