2. B

Týdenní plán od 22. 1. do 26. 2. 2018

Český jazyk

 • Tvrdé souhlásky
 • Měkké souhlásky
 • Opakování a procvičování probr. učiva

Čtení

 • Dramatizace pohádky: O dvanácti měsíčkách
 • Mimočítankové čtení: Z deníku kocoura Modroočka

Psaní

 • Opis
 • Přepis
 • Diktát slov a vět

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100
 • Matematické hry
 • Bod, přímka, úsečka

Prvouka

 • Naše tělo
 • Být zdraví

Pracovní vyučování

 • Přišívání knoflíků

Výtvarná výchova

 • Zimní téma

Hudební výchova

 • Hra na flétnu - nota d1
 • Zpěv zimních písní
 • Poslech: Svatební pochod

Tělesná výchova

 • Gymnastická cvičení
 • Pohybové hry, soutěže

Doplňující informace pro rodiče

 1. Vybíráme 100,- Kč na kino - Čertoviny - 1. 2.
 2. Lyžařský kurz je nutno uhradit do začátku kurzu v kanceláři školy.
 3. V únoru 9. 2. bude karneval.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazykMatematikaPrvouka
Tvrdé a měkké souhláskyOprav chybyNaše tělo

 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka