2. B

Týdenní plán od 25. 6. do 29. 6. 2018

Český jazyk

 • Opakování a procvičování učiva

Čtení

 • Putování s velrybou

Psaní

 • Opis, přepis, diktát

Matematika

 • Opakování a procvičování učiva

Prvouka

 • Opakování a procvičování učiva

Pracovní vyučování

 • Úklid třídy

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

 1. Organizace jednotlivých dnů - viz Elka.
 2. Pátek - předávání vysvědčení do cca 8.30 h. Obědy se vydávají od 10.30 do 12.00 h.

Přeji všem báječné prázdniny!!!

Vladimíra Dudková, třídní učitelka