3. A

Týdenní plán od 16. 4. do 20. 4. 2018

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po V 
 • Slova protikladná, souznačná, lichotná
 • Podst. jmna a slovesa - mluv. kategorie
 • Vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S - procvičování
 • Sloh:  Práce se slovy
 • Čtení: Obsah přečtenáho textu, čtenářská dílna

Anglický jazyk

 • Oblečení

Matematika

 • Násobení a dělení násobků 10 jednocifernými čísly
 • Dělení se zbytkem
 • Procvičování násobení a dělení do 100
 • Slovní úlohy
 • G: Porovnávání a přenášení úseček, střed úsečky

Prvouka

 • Třídění živočichů podle přijímání potravy

Pracovní činnosti

 • Zhotovení jednoduchého výrobku

Výtvarná výchova

 • Můj kamarád - dokončení práce

Hudební výchova

 • Práce s písněmi Byla jedna Káča a Ztracená bačkorka

Tělesná výchova

 • Pohybové hry - posilování pozornosti, obratnosti, rychlosti, spolupráce v týmu

Doplňující informace pro rodiče

 • 19. 4. - konzultační třídní schůzky v době od 15.30 do 17.30 (podrobné info na El-ce).
 • 20. 4. - děti si přinesou rozečtenou knihu (čtenářská dílna).
 • Kontrolujte dětem vybavení do školy: pouzdro (ostrouhané pastelky a tužky, funkční fixy na tabulky, kružítko), pravítko s ryskou, malá a velká fólie (pravidelně čistit), učebnice podle rozvrhu.
 • Sledujte zprávy na El- ce.
PROCVIČUJ SI UČIVO
Jazyk českýMatematikaPRVAngličtinaHV
VS po VNásobilka SavciOblečeníZtratila Lucinka 

VS po Z

Násobení v oblacích PtáciQuizlet 
  

 Ryby


 

 Obijživelníci
 
   
 

 Jitka Hlaváčková, třídní učitelka