3. A

Týdenní plán od 25. 6. do 29. 6. 2018

Český jazyk

 • Zábavné opakování učiva

Anglický jazyk

 • Nevyučuje se

Matematika

 • Zábavné opakování učiva

Prvouka

 • Bezpečné chování o prázdninách

Pracovní činnosti

 • Úklid třídy

Výtvarná výchova

 • Třídění a vydávání výkresů

Hudební výchova

 • Opakování písní 3. třídy

Tělesná výchova

 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 • Celý týden mají žáci jen 4 vyučovací hodiny.
 • Žáci si v průběhu týdne odnesou domů kufříky, cvičební úbor a ve čtvrtek zbývající věci z šatny.
 • 28. 6. půjdeme na vycházku do zámeckého parku v Hynčicích.
 • V pátek 29. 6. se vydává vysvědčení, žáci si donesou folii. Končíme po 1. vyučovací hodině. Obědy se vydávají v době od 10:30 do 12:00.

Všem přeji krásné léto a pohodové prázdniny!!!                                              Třídní učitelka Jitka Hlaváčková