3. A

Týdenní plán od 15. 1. do 19. 1. 2018

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po M
 • Podstatná jména - procvičování
 • Sloh: Vypravování o obrázku
 • Čtení: Tvorba rýmů, práce s veršem
 • Psaní: Přepisy s doplňováním

Anglický jazyk

 • Sloveso have got
 • Čísla 11-20

Matematika

 • Jednotky délky, jejich převody
 • Zaokrouhlování dvojcif. a trojcif. čísel
 • + a - do 1000
 • Procvičování násobení a dělení v oboru do 100
 • Geometrie: trojúhelník

Prvouka

 • Látky a jejich vlastnosti
 • Látky nebezpečné, látky návykové

Pracovní činnosti

 • Jednoduchý výrobek z textilu

Výtvarná výchova

 • Město v zimě

Hudební výchova

 • Hudební styly a žánry
 • Tancuj tancuj
 • Rytmická cvičení

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik
 • Kotoul vpřed a vzad

Doplňující informace pro rodiče

 • 17. 1. - poslední plavecký výcvik, děti si mohou vzít hračku do vody.
 • 1. 2. - kino Krnov (pohádka Čertoviny),  vybírám 100 Kč.
 • Věnujte se domácí přípravě. V úterý budeme psát pololetní písemnou práci z  matematiky.
PROCVIČUJ SI UČIVO
Jazyk českýMatematikaHVAngličtina
VS po MJednotky délkyTancj, tancujHračky
Písnička VS po MMěříme dělku Poznej  
 Popis obrazuSlovní úlohyČísla
 Klikačka+ a - do 1000 Hra s čísly 

VS po M a slova příbuzná

Diktáty

Zaokrouhl. na 100

Trojúhelník

 
 Převody jednotek

 


Jitka Hlaváčková, třídní učitelka