3. B

Týdenní plán od 18. 6. do 29. 6. 2018

 

Český jazyk

 • Opakování a procvičování učiva
 • Prezentace knih
 • Čtenářská dílna
 • Opis, přepis, doplňování
 • Návštěva knihovny v Krnově

Anglický jazyk

 • Opakování a procvičování učiva
 • Kontrolní test

Matematika

 • Opakování a procvičování učiva
 • Jednotky délky, hmotnosti, objemu, času
 • G - opakování učiva

Prvouka

 • Rozmanitost přírody
 • Opakování učiva
 • Bezpečné chování o prázdninách

Pracovní činnosti

 • Úklid třídy
 • Odevzdávání učebnic
 • Zámecký park - výroba lízátek

Výtvarná výchova

 • Prázdniny - kresba

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • Táborové písničky

Tělesná výchova

 • Základy golfu
 • Atletika, turistika

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zkontrolujte a připravte učebnice k odevzdávání (vygumujte, zalepte, sundejte obal). Učebnice odevzdáváme ve středu 20. 6. Za poničené učebnice budu vybírat poplatky. Ztracená nová učebnice se musí uhradit v plné výši, ostatní dle opotřebovanosti a míry dalšího poškození.
 2. V posledním týdnu si žáci odnesou domů kufřík, složku s výkresy, cvičební úbory. Se závěrem školního roku budou vyprázdněné nejen třídy, ale také šatny. 
 3. Sledujte zprávy na Elce.
 4. Všem přeji krásné léto :)
Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazykMatematikaPrvoukaAnglický jazyk
 Procvičuj si  Co už umím Zopakuj siScrambled  
  Opakování geometrie Učivo 3. ročníkuHangman 
  Mistr násobilky