3. B

Týdenní plán od 23. 4. do 27. 4. 2018

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po z
 • Shrnutí učiva o VS
 • Diktát
 • Čtenářská dílna
 • Sloh - osnova
 • Psaní - opis, přepis, doplňování

Anglický jazyk

 • Rozšiřování slovní zásoby

Matematika

 • Násobení dvojciferných čísel jednociferným
 • Slovní úlohy
 • Procvičování násobilky
 • G - trojúhelník

Prvouka

 • Opakování učiva
 • Chráněné druhy živočichů a rostlin
 • Ochrana přírody
 • Vycházka

Pracovní činnosti

 • Vyšívání - dokončení výrobku

Výtvarná výchova

 • Komiks

Hudební výchova

 • Taneční krok
 • Opakování písní
 • Rytmický doprovod

Tělesná výchova

 • Pohybové a míčové hry
 • Posilování

Doplňující informace pro rodiče

 1. Proveďte kontrolu pomůcek.
 2. Vybírám zálohu na školní výlet.
 3. V pondělí 30. 4. je ředitelské volno, 1. 5. st. svátek.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazykMatematikaPrvoukaAnglický j.
VS po zDělení se zb.Savci 
Shrnutí VSNás. a děl.Rostliny 
SlovesaTrojúhelník