4. A

Týdenní plán od 25. 6. do 29. 6. 2018

Český jazyk

 • Procvičování mluvnice.

Český jazyk - sloh

 • Vypravování.

Anglický jazyk

 • Procvičování učiva.

Matematika

 • Procvičování učiva.

Vlastivěda

 • Tajenky a kvízy.

Přírodověda

 • Tajenky a kvízy.

Pracovní činnosti

 • Úklid třídy.

Výtvarná výchova

 • Volné téma.

Hudební výchova

 • Poslech písní.

Tělesná výchova

 • Pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Celý tento týden máme jen 4 vyučovací hodiny.
 • Žáci si v průběhu týdne odnesou domů kufříky, cvičební úbor a ve čtvrtek zbývající věci z šatny.
 • V pátek 29. 6. se vydává vysvědčení, žáci si donesou folii.
 • Všem přeji slunečné a pohodové prázdniny. Společně se opět sejdeme 3. září 2018.

Jana Vyležíková, třídní učitelka