4. A

Týdenní plán od 16. 4. do 20. 4. 2018

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí.
 • Podmět a přísudek.
 • Procvičování koncovek podstatných jmen a vyjmenovaných slov.
 • Časopisy.

Český jazyk - sloh

 • Dopis.

Anglický jazyk

 • Unit 7 - hodiny (čtvrt, třičtvetě).

Matematika

 • Celek, část, zlomek.
 • Početní výkony s přirozenými čísly.
 • G: osa a střed úsečky, obdélníky a čtverce.

Vlastivěda

 • Karel IV.
 • Václav iV.

Přírodověda

 • Ekosystém lidských obydlí.

Pracovní činnosti

 • Den Země.

Výtvarná výchova

 • Krajina.

Hudební výchova

 • Okoř.
 • C dur, křížek, béčko

Tělesná výchova

 • Průprava pro atletickou činnost.

Doplňující informace pro rodiče

 • Vybíráme na fond za duben 50,- Kč a na školní výlet 500,- Kč.
 • Ve čtvrtek 19. 4. se od 15:30 do 17:30 konají třídní schůzky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika

Český jazyk

Vl a Př

Porovnávání číselKoncovky podst. jmenKarel IV.. video, tajenka 1
Vzory podst. jmen Václav IV. tajenka 2