4. A

Týdenní plán od 15. 1. do 19.1. 2018

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu středního.
 • Procvičování vyjmenovaných slov a mluvnických kategorií u sloves.
 • Společná četba.

Český jazyk - sloh

 • Rozhovor.

Anglický jazyk

 • Test unit 4.
 • Unit 5 - vazba there is/there are, budovy ve městě.

Matematika

 • Pamětné i písemné sčítání a odčítání nad 10 000.
 • Násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000.
 • G: obdélník, čtverec.

Vlastivěda

 • Práce s mapou - povrch, vodstvo a měata ČR.

Přírodověda

 • Ekosystém les.

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí.

Výtvarná výchova

 • Vznik uměleckého díla.

Hudební výchova

 • Široký hluboký.
 • Hudba vokální a instrumentální.

Tělesná výchova

 • Kotouly
 • Pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • 24. 1. - vyukový program Táhneme za jeden provaz III. (45,- Kč).
 • 1. 2. - filmové představení (100,- Kč).

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Přírodověda

Vzory - stř. rodNásobení 100 , 1 000Les stromy, keře
Vzor město+, - nad 10 000Lesní byliny