4. B

Týdenní plán od 25. 6. 2018 do 29. 6. 2018

 

Český jazyk

 • Procvičování a opakování učiva
 • Hra se slovy, přesmyčky

Český jazyk - sloh

 • Mluvní vypravování

Anglický jazyk

 • Procvičování učiva

Matematika

 • Procvičování a opakování učiva
 • Logické úlohy

Vlastivěda

 • Kvízy a křízovky
 • Soutěže

Přírodověda

 • Kvízy a křížovky
 • Soutěže

Pracovní činnosti

 • Úklid třídy

Výtvarná výchova

 • Kreslení na libovolné téma

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Cvičení v přírodě

Doplňující informace pro rodiče

Od 25. 6. 2018 do 28. 6. žáci končí po 4. vyučovací hodině.

V pátek 29. 6. 2018 odchází žáci po rozdání vysvědčení (pravděpodobně po 1. vyučovací hodině). Obědy budou vydávány od 10:30 do 12:00.

Odneste si všechny věci ze šatny!

Přes prázdniny si procvičujte probrané učivo :).

 

Přeji všem krásné a pohodové prázdniny!

                                                       Adéla Jurčíková, třídní učitelka