4. B

Týdenní plán od 16. 4. 2018 do 20. 4. 2018

Český jazyk

 • Část podmětná a přísudková
 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Procvičování-vyjmenovaná slova, koncovky pod. jmen
 • Časopisy

Český jazyk - sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Unit 7-hodiny (čtvrt, třičtvrtě)

Matematika

 • Početní operace s přirozenými čísly
 • Celek, část, zlomek
 • Procvičování
 • G:Oprava 3. čtvrtletní práce

Vlastivěda

 • Lucemburkové-Jan Lucemburský, Karel IV.

Přírodověda

 • Živočichové v blízkosti lidských obydlí

Pracovní činnosti

 • Den Země

Výtvarná výchova

 • Krajina

Hudební výchova

 • Opakování 
 • Okoř
 • Hudební teorie

Tělesná výchova

 • Atletická průprava

Doplňující informace pro rodiče

Připomínám, že vybíráme peníze na školní výlet 500,-Kč.

Ve čtvrtek 19. 4. 2018 se od 15:30 do 17:30 konají třídní schůzky.

 

                        Adéla Jurčíková, třídní učitelka

Český jazykMatematikaVl a Př
Vzory podstatných jmenPřirozená číslaLucemburkové
Vyjmenovaná slovaPřevody jednotekKarel IV.
DiktátySlovní úlohyOvoce nebo zelenina?
Věta jednoduchá a souvětíZlomky-pizza pexesoPrezentace