4. B

Týdenní plán od 22. 1. do 26. 1. 2018

Český jazyk

 • Podstatná jména
 • Vzory rodu středního - stavení, kuře
 • Procvičování
 • Čtenářské deníky
 • Básnička - Ufo, ufo, ufoni

Český jazyk - sloh

 • Popis pracovního postupu
 • Praktické čtení - nahrávání

Anglický jazyk

 • Unit 5 - dopravní prostředky, I go to school by...

Matematika

 • Sčítání a odčítání nad 10 000
 • Procvičování - převody jednotek
 • G: Opakování

Vlastivěda

 • Práce s mapou
 • Další města ČR

Přírodověda

 • Ekosystém lesa - patra lesa

Pracovní činnosti

 • Stavebnice

Výtvarná výchova

 • Sportovci - dodělání

Hudební výchova

 • Lidské hlasy
 • Karaoke

Tělesná výchova

 • Míčové hry - vybíjená, košíková
 • Jednoduchá sestava

Doplňující informace pro rodiče

Na úterý 23. 1. 2018 si do PV vezměte nějakou stavebnici (Merkur, Seva, Lego...).

24. 1. 2018 nás čeká poslední část programu Táhneme za jeden provaz III (vybíráme 45 Kč).

1. 2. 2018 jedeme do kina (stále vybíráme 100 Kč). Tento den bude zkrácené vyučování.

 

                                                       Adéla Jurčíková, třídní učitelka

Český jazykMatematikaPřírodověda
RodyPřevody jednotekStromy
Rod středníSčítání Ekosystém-hra
Rod střední 2Odčítání