5. A

Týdenní plán od 12. 1. 2018 do 31. 1. 2018

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u podstatných jmen
 • Pohádka

 Český jazyk - sloh

 • Vypravování

 Anglický jazyk

 • Popis činnosti

 Matematika

 • Desetinná čísla
 • Zaokrouhlování velkých čísel
 • Převádění jednotek

 Vlastivěda

 • Evropa, poloha a podnebí

 Přírodověda

 • Mírný pás
 • Polární pás

 Pracovní činnosti

 • Práce s textilem

 Výtvarná výchova

 • Plakát na karneval

 Hudební výchova

 • Záznam instrumentální melodie

 Tělesná výchova

 • Rytmická a kondiční cvičení

 Doplňující informace pro rodiče

                               Grčková Ludmila, třídní učitelka

      český jazyk                                                                   

 matematika                                                           

 podstatná jména

desetinná čísla