5. A

Týdenní plán od 25. 6. do 29. 6. 2018

 

Český jazyk

 • Procvičování pravopisu
 • Kvízy a soutěže

Český jazyk - sloh

 • Vypravování příběhů

Anglický jazyk

 • Nevyučuje se

Matematika

 • Opakování učiva

Vlastivěda

 • Hry a soutěže

Přírodověda

 • Hry a soutěže

Pracovní činnosti

 • Návštěva požární zbrojnice

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Pobyt v přírodě

Doplňující informace pro rodiče

                                Grčková Ludmila, třídní učitelka

29. 6. bude vydáno vysvědčení a děti odchází ze školy 9,30 hod.