5. B

Týdenní plán od 25. 6. do 29. 6. 2018

Český jazyk 

  • Návštěva filmového představení v Krnově - 25. 6.

Anglický jazyk

  • Nevyučuje se

Matematika

  • Podle počasí - matematické hry v klubu

Vlastivěda

  • Vycházka do přírody - úterý nebo čtvrtek

Pracovní činnosti

  • Úklid třídy 

Výtvarná výchova

  • Volná tématika

Hudební výchova

  • Poslech písní 

Tělesná výchova

  • Hry venku

Doplňující informace pro rodiče

Podle počasí bude probíhat celý týden mimo třídu. V pondělí nezapoomeňte - odjezd do Krnova - v 7.15 hod. sraz před školou,žáci si platí jízdenky samostatně(využívají slevy). Někteří musí doplatit ještě nezaplacený lístek do kina - 60 Kč.

 

Všem rodičům a žákům děkuji za spolupráci během dvou školních let, přeji všem pěkné prázdniny a žákům hodně úspěchů v dalších ročnících v naší škole.                                    

 Dagmar Vopelková, třídní učitelka