Doplňovací volby do ŠR - 23. 11. 2017

Pro doplňovací volby do Školské rady byli za kandidáty z řad zákonných zástupců navrženi přípravným výborem a se svou kandidaturou souhlasí:

 

p. Jiří Mlčoušek, Město Albrechtice

p. Monika Chmelařová, Město Albrechtice

p. Kateřina Bugrisová, Město Albrechtice

 

Další návrhy na kandidáty zatím nebyly k dnešnímu dni doručeny.

Volby se uskuteční ve čtvrtek 23. listopadu v průběhu třídních schůzek s rodiči (začátek TS od 15.30). Každý zákonný zástupce obdrží od třídního učitele hlasovací lístek a zvolí dva kandidáty. Volba je tajná. Hlasovací lístky vhoďte do volební urny u hlavního vchodu do školy.

Město Albrechtice 20. listopadu 2017


Za přípravný výbor: Regína Hajná, ředitelka školy