Informace o škole

Základní škola Město Albrechtice je obecní školou bez speciálního zaměření. Do školy dochází 377 žáků, kteří jsou rozděleni do 18 tříd.

Fotografie 360° Karel Knapp

Ty se nacházejí v komplexu skládajícím se ze tří vzájemně propojených budov, vystavěných postupně v letech 1929 (původně německá škola), 1986 (přístavba 10 tříd, šaten a kanceláří) a 1996 (sportovní hala).

 

Výuku zajišťuje 24 učitelů, 2 asistenti pedagoga a 1 školní asistent. K docházce do školní družiny je zapsáno 120 dětí, kterým se věnují 4 vychovatelky. Žáci se sjíždějí ze 17 obcí.

Snažíme se poskytnout dětem příjemné prostředí nejen ke vzdělávání, ale také k zájmové školní i mimoškolní činnosti.

Z tohoto důvodu úzce spolupracujeme a podporujeme každého, kdo má zájem pracovat s mládeží. V této činnosti nás maximálně podporuje zřizovatel - Město Město Albrechtice.

Foto Karel Knapp