Spolupráce s PPP Krnov

Pedagogicko-psychologická poradna Bruntál, Soukenická 137/27, 794 01 Krnov zajišťuje pedagogicko-psychologickou péči dětem a mládeži ve věku od 3 do 19 let.

Doporučená doba pro telefonický kontakt:

pondělí, středa, čtvrtek - 8.00 až 15.00, pátek - 12.00 až 13.30

Kontakt: telefon 554 612 395 

 Poskytované služby:

  • šetření školní zralosti u předškolních dětí
  • řešení výukových a výchovných obtíží žáků základních, středních škol a SOU
  • řešení profesionální orientace žáků 9. tříd ZŠ a speciálních škol
  • šetření a pomoc integrovaným žákům se specifickými poruchami učení
  • přednášky pro žáky, rodičovskou a učitelskou veřejnost
  • koordinovaná spolupráce se sociálními odbory, soudy, zdravotnickými zařízeními, policií

Na základě žádosti především rodičů, ale i na základě požadavků z MŠ, ZŠ, pediatrů a jiných odborných pracovišť (vždy s písemným souhlasem rodičů), provádějí odborní pracovníci poradny šetření dětí z oblasti Holčovicka, Osoblažska, Jindřichovska a Albrechticka.

Mgr. Miroslav Piňos, psycholog - ředitel PPP Bruntál, e-mail: pinos@pppbruntal.cz