Vzdělávací program

Výchovně vzdělávací práce školy vychází z programu Základní škola (MŠMT, čj. 16 847/96 - 2).

Snažíme se rozvíjet osobnost žáka, poskytnout mu základy moderního všeobecného vzdělání, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu, k ochraně přírody. V maximální míře jej seznamovat s možnostmi, které nabízejí informační a komunikační technologie - to znamená vést k vyhledávání, shromažďování, třídění, vyhodnocování a praktickému využívání informací. K schopnosti dorozumívat se s lidmi a uplatnit se v každodenním životě. K odvaze nebát se vyjadřovat své názory, umět vhodnou formou prosazovat oprávněné nároky.

Mít pochopení pro druhé, být jim ochoten pomáhat.