Zápis o výsledcích doplňovacích voleb zákonných zástupců za členy ŠR

Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál

Doplňovací volby se řídily volebním řádem pro volbu zákonných zástupců žáků do Školské rady ze dne 9. listopadu 2004. Uskutečnily se 23. listopadu 2017 v budově školy. Probíhaly tajně, vhozením hlasovacího lístku do volební schránky. Řídila je 3 členná volební komise ve složení p. Miluše Kaletová předsedkyně komise, p. Jana Muroňová, p. M. Pokorný jako členové komise.

Voleb se dle zúčastnilo 137 zákonných zástupců. Odevzdáno bylo 137 hlasů, z toho 2 neplatné.

Výsledky hlasování

Jiří Mlčoušek bytem Město Albrechtice 61 hlasů
Monika Chmelařová, bytem Město Albrechtice 83 hlasů
Kateřina Bugrisová, bytem Město Albrechtice 49 hlasů

 

Do Školské rady byli zvoleni: paní Monika Chmelařová a pan Jiří Mlčoušek.

Zápis o průběhu a výsledcích doplňovacích voleb zákonných zástupců byl předán zřizovateli školy dne 24. listopadu 2017.

Město Albrechtice 24. listopadu 2017

Regína Hajná, řed. školy

Miluše Kaletová, předsedkyně volební komise